Kraków, Polska

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25
ul. Ułanów 3
31-450 Kraków
tel. 885 588 800, 887 722 303

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria zarządzaniaStudia w języku angielskim
Inżynieria zarządzania

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Doradca podatkowy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Menedżer jakości
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Socjoterapia - studia kwalifikacyjne
Zarządzanie bhp - patronat Tüv Nord
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec
Strona www uczelni:
wsb.edu.pl/krakow

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności