Warszawa, Polska

Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Analiza ilościowa Studia w języku angielskim
Ekonomia i finanse

Podwójny dyplomwięcej »
Catholic University of Louvain, Belgium
University Institute of Lisbon, Portugal
University of Trier, Germany

Studia podyplomowewięcej »
Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (w bazach danych Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)
Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R.
Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA
Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia umiejętności menedżerskich
Angielski w miejscu pracy
Kursy dla seniorów
Kursy sprawozdawczości finansowej
Marketing inicjatyw lokalnych
Matematyka ekonomii
Praktyczna szkoła innowacyjnej przedsiębiorczości
Warsztaty “Pogromcy mitów ekonomicznych”

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe Inwestycji i Finansów
Koło Naukowe Negocjacji
Koło Naukowe Polityki Gospodarczej
Koło Naukowe Strategii Gospodarczej
Samorząd Studentów
Studencki Ruch Naukowy UW


Najlepsza uczelnia w Polsce

Uniwersytet Warszawski to największa i najlepsza uczelnia w Polsce, a także jedna z czołowych w regionie. Międzynarodową pozycję UW potwierdza stała współpraca z prestiżowymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi na całym świecie, w tym między innymi w ramach sojuszu 4EU+.

Najlepiej w Polsce uczymy ekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego to jedna z najlepszych jednostek w Polsce, oferujących studia ekonomiczne, czego wyrazem jest m.in. I miejsce dla studiów ekonomicznych UW w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” w 2019 r. Ponadto kierunki studiów magisterskich Wydziału znajdują się w pierwszej 20. światowego rankingu Eduniversal Best Masters. Wydział posiada najwyższą kategorię naukową A+ MNiSW, akredytację ACCA oraz zajmuje I miejsce w Polsce w naukowej bazie RePec. WNE UW oferuje unikalne studia wysokospecjalistyczne w języku polskim i angielskim – zarówno klasyczne kierunki ekonomiczne, zapewniające solidną wiedzę z zakresu mikro i makroekonomii oraz finansów, jak również kierunki innowacyjne, nastawione na dynamiczny rynek pracy, takie jak Data Science and Business Analytics czy Quantitative Finance. Absolwenci Wydziału cieszą się uznaniem jako wybitni eksperci sfery naukowej oraz życia gospodarczego. Wyniki rankingu „Rzeczpospolitej” pokazują, że absolwenci WNE osiągają najwyższe średnie zarobki w Polsce w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Międzynarodowe otoczenie

Wydział jest niedużą, elitarną jednostką, kształcącą ponad 2000 studentów, oferującą możliwość studiowania w międzynarodowym środowisku. Wskaźnik umiędzynarodowienia na WNE UW od kilku lat utrzymuje się na poziomie sięgającym 25%. W ramach programu Erasmus+ Wydział współpracuje z blisko 80 uniwersytetami partnerskimi, ponadto studenci mają szansę zdobycia podwójnego dyplomu w ramach programów współpracy bilateralnej.

Studiowanie

Oferta studiów jest stale aktualizowana i wzbogacana, m.in. dzięki dynamicznej współpracy z działającą przy Wydziale Radą Pracodawców - ciałem doradczym w zakresie budowania relacji między uczelnią a biznesem oraz dostosowywania dydaktyki nauk ekonomicznych do potrzeb rynku. Członkowie Samorządu Studentów WNE UW oraz kół naukowych aktywnie angażują się we współpracę z czołowymi pracodawcami na polskim i zagranicznym rynku.

Studenci Wydziału mają możliwość realizacji wielu ścieżek zawodowych, które wzbogacają warsztat współczesnego ekonomisty o praktyczne umiejętności i współczesne narzędzia. Dwa programy oferowane przez Wydział - „Finanse i rachunkowość” oraz „Ekonomia Przedsiębiorstwa” otrzymały pełną akredytację prestiżowej, międzynarodowej organizacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Wydział, we współpracy z SAS Institute Polska, prowadzi Data Mining Certificate Program, przygotowujący specjalistów z zakresu zaawansowanej analizy i zarządzania danymi. Ponadto Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA - ścieżka, kształcąca wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych czy wspólny projekt WNE UW i specjalistów banku Citi - Introduction to Anti Money Laundering - przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

Jakość naukowa

Wydział Nauk Ekonomicznych, jako jedna z dwóch jednostek naukowych zajmujących się ekonomią w Polsce, posiada najwyższą kategorię naukową A+ w ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, przeprowadzanej dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Potwierdzeniem światowego poziomu badań naukowych, prowadzonych przez pracowników Wydziału są liczne publikacje w krajowych i zagranicznych, prestiżowych czasopismach naukowych oraz pierwsza pozycja wśród polskich instytucji ekonomicznych w bazie RePEc, która klasyfikuje ośrodki badawcze z całego świata, biorąc pod uwagę liczbę badaczy, udostępniających swoje publikacje naukowe oraz wskaźnik udostępnionych prac z zakresu ekonomii. Ponadto Wydział plasuje się wśród 15% najlepszych instytucji ekonomicznych w Europie, a jeden z profesorów Wydziału wg zestawienia RePEc z 2020 r., znajduje się w gronie 1% najlepszych profesorów ekonomii na świecie.

Strona www uczelni:
www.wne.uw.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności