Grudziądz, Polska

Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz
tel. 56 465-04-37

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Komunikacja społeczna
Pedagogika
Politologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka społeczna

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Asystent rodziny
Asystent ucznia niepełnosprawnego
Bezpieczeństwo lokalne i regionalne
Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe
BHP
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Dziennikarstwo
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Gastronomia i żywienie człowieka
Inspektor Ochrony Danych
Logistyka i magazynowanie
Menadżer turystyki i hotelarstwa
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Opiekun dziecięcy
Opiekun osoby starszej
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna
Pedagogika kreatywna
Pedagogika Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny
Pedagogika resocjalizacyjna i etiologia przestępstw
Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna
Pedagogika sądowa z mediacją
Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia marketingu i reklamy
Psychologia mediów
Psychologia sprzedaży i obsługi klienta
Psychopedagogika z elementami kryminologii
Public Relations
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Rzecznik prasowy
Socjoterapia dzieci i młodzieży
Surdopedagogika
Terapia integracji sensorycznej
Terapia zajęciowa
Tyflopedagogika
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
WOS
Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem
Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strona www uczelni:
wsd.info.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności