Giżycko, Polska

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Giżycku

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Autokreacja i budowanie wizerunku
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej
Coaching i doradztwo zawodowe
Cyberbezpieczeństwo
Doskonalenie kompetencji wychowawczych
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Hortiterapia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Logopedia z komunikacją alternatywną
Mediacje i negocjacje
Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie
Menadżer BHP z metodyką
Menadżer czasu wolnego i kultury
Menadżer turystyki zdrowotnej
Migracje i uchodźctwo
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
Neuropsychologia kliniczna
Obrona terytorialna
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
Psychologia dochodzeniowo-śledcza
Psychologia przywództwa w praktyce
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja
Psychopatologie
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej
Terapia zajęciowa
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie BHP
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego
Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zoopsychologia

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Kursy, szkoleniawięcej »
“Zrób coś z tym konfliktem!” Praktyczne warsztaty skupione wokół przyczyn sytuacji konfliktowych oraz ich rozwiązywania w mediacji
„Konfliktowa Pani (i Pan) domu” – o komunikacji generującej konflikty
Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Chorzy ze stresu – dieta i styl życia zwiększające odporność na stres
Dietetyka na co dzień – żywienie dla zdrowia, dobrego samopoczucia i wzmocnienia sił witalnych
Interwencja i pomoc psychologiczna wobec ofiar agresji i przemocy
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania
Mediacje – droga do poszukiwania wzajemnego zrozumienia
Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany
Negocjator policyjny
Przemoc w rodzinie – diagnoza i metody przeciwdziałania
Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanymi w zamachach, wypadkach, katastrofach, atakach terrorystycznych
Psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych
Public relations dla służb mundurowych
Skuteczność w pracy operacyjnej
Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych w Giżycku

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Koszalin
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą i najbardziej wyspecjalizowaną uczelnią w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Studia przygotowują profesjonalistów do podjęcia pracy w służbach mundurowych i innych zawodach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku. Uczelnia stawia na zajęcia praktyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę.


>> WYPEŁNIJ WNIOSEK NA STRONIE


Uczelnia posiada swoje wydziały w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Giżycku, Bartoszycach, Jaworznie, Jastrzębiu-Zdroju oraz w Koszalinie.


Co wyróżnia Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa?

 • Szeroka oferta edukacyjna studiów dostosowana do aktualnych potrzeb rynku

 • Program nauczania realizowany przez doświadczonych ekspertów

 • Praktyczny, innowacyjny wymiar kształcenia

 • Koła naukowe, obozy, warsztaty i zajęcia terenowe pod opieką specjalistów

 • Atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%

 • Wysokie stypendia: socjalne, naukowe nawet do 1500 zł

 • Możliwość zdobycia wiedzy nie tylko praktycznej, ale przede wszystkim cennych umiejętności

 • Program kształcenia oparty na realnym zapotrzebowaniu przez pracodawców

 • Jakość nauczania mierzona efektami w postaci zatrudnienia absolwentów na rynku pracy, którzy nie mieli problemu ze zalezieniem zawodu zgodnego z nabytymi kompetencjami

 • Współpraca oraz partnerstwo z organizacjami, instytucjami i specjalistami, dla których bezpieczeństwo jest ważnym problemem

 • Program Erasmus, który pozwala na międzynarodową współpracę szkół wyższych: Czechy, Estonia, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Turcja, Ukraina, Holandia

 • Upowszechnianie humanistycznych wartości

 • Brak barier dla osób niepełnosprawnych

 • Oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach

 • Propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa.

 • Wspaniała atmosfera!


Dołącz do nas na Facebooku!Obserwuj nas na Instagramie!


W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33

Mapa

Miasta« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności