Warszawa, Polska

Europejska Uczelnia w Warszawie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Filologia
Finanse i rachunkowość
Pedagogika
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Filologia
Informatyka
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (z możliwością nabycia uprawnień)
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (z uprawnieniami dla osób z udokumentowaną znajomością języka)
Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
Studia podyplomowe doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli (z uprawnieniami)
Studia podyplomowe techniki, informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli (z uprawnieniami)
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie oświatą (z uprawnieniami)

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Zarządzania i Administracji
Strona www uczelni:
www.eu.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności