Puławy, Polska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w Puławach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

Kryteria przyjęć:

» UMCS - kierunki wg matury

Kontakt:

Budynek Collegium Novum
ul. 4 Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy
tel. 81 887 49 49, 81 888 22 55, 81 888 22 66

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja publiczna
Biobezpieczeństwo
Techniki kryminalistyczne
Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Ochrona i zarządzanie środowiskiem
Zarządzanie w administracji publicznej

Strona www uczelni:
www.umcs.pl/pl/wz-pulawy.htm

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności