Kraków, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied InformaticsStudia w języku angielskim
Global Finance and AccountingStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Modern Business ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka gospodarcza
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Ekonomia
Europeistyka
Finanse i rachunkowość
Global business service
Gospodarka i administracja publiczna
Informatyka stosowana
Innowacje w biznesie
Innowacyjność produktu
Marketing i komunikacja rynkowa
Nauki społeczne stosowane
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
Rachunkowość i controlling
Stosunki międzynarodowe
Strategiczne doradztwo organizacyjne
Strategie rozwoju biznesu
Studia miejskie
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria jakości produktu
Logistyka międzynarodowa
Transport i spedycja
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied InformaticsStudia w języku angielskim
Economic Diplomacy and StatecraftStudia w języku angielskim
ESG in FinanceStudia w języku angielskim
European Banking and Insurance in Digital EnvironmentStudia w języku angielskim
Financial Accounting Accredited by ACCAStudia w języku angielskim
Financial AnalyticsStudia w języku angielskim
Global Business ServicesStudia w języku angielskim
Global Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Global Human Resource ManagementStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International Financial ManagementStudia w języku angielskim
International LogisticsStudia w języku angielskim
International StudiesStudia w języku angielskim
Modern Business ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka gospodarcza
Audyt finansowy
Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Doradztwo podatkowe
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej
Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja
Gospodarka i administracja publiczna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka stosowana
Innowacje w biznesie
Innowacyjność produktu
Inżynieria jakości produktu
Logistyka
Marketing i komunikacja rynkowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
Rachunkowość i controlling
Rynki finansowe
Stosunki międzynarodowe
Strategiczne doradztwo organizacyjne
Strategie rozwoju biznesu
Transport i spedycja
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki prawne

Studia podyplomowewięcej »
Global Business Management & Analysis Studia w języku angielskim
ACCA-UEK: Rachunkowość finansowa
Analityk biznesowy
Analityk finansowy CFA®
Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem R
Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne
Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki
Bankowość i finanse cyfrowe
Bankowość i finanse cyfrowe (hybrydowe)
Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca
CIMA-UEK: Rachunkowość menedżerska
Compliance w organizacji
Controlling i finanse przedsiębiorstw
Cyberbezpieczeństwo – aspekty prawne i praktyczne
Cyfryzacja w logistyce
Data Science. Metody, narzędzia, zastosowania (zdalne lub stacjonarne)
Digital Marketing
Doradca do spraw ochrony środowiska
Doradztwo podatkowe
E-commerce
Europejskie studia menedżerskie typu MBA
Gospodarowanie środkami europejskimi
Handel i zarządzanie sprzedażą (zdalne lub stacjonarne)
Kadry i płace
Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej
Logistyka i optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw
Menedżer ESG
Menedżer produktów żywnościowych
Metody i techniki zarządzania procesowego
Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)
Optymalizacja zatrudnienia w gospodarce 4.0
Prawo deweloperskie i lokalowe
Prawo działalności gospodarczej
Prawo i praktyka konsularna
Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo w działalności gospodarczej
Prawo w medycynie
Prawo zamówień publicznych
Psychologia w biznesie
Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego
Rachunkowość i finanse (dla początkujących) (hybrydowe)
Rachunkowość i finanse (studia dwusemestralne)
Rachunkowość i finanse (studia trzysemestralne)
Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych
Rachunkowość menedżerska
Rachunkowość podmiotów leczniczych
Studia podyplomowe UEK przygotowujące do egzaminów ACCA Strategic Professional
Sustainable Energy
Sustainable Transformation Management
Szacowanie nieruchomości
Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców
Własność intelektualna w prawie i praktyce
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego
Zarządzanie inwestycjami deweloperskimi
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie organizacją w kontekście neuroróżnorodności
Zarządzanie procesowe (hybrydowe)
Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja PRINCE2®)
Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Zarządzanie Zespołem – Studia menedżerskie
Zarządzanie zmianą i transformacja organizacji (hybrydowe)

MBAwięcej »
Studia MBA - Program Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Studia w języku angielskim
Studia MBA - Program International MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Studia w języku angielskim
Studia MBA - Program MBA KSB + Master Studia w języku angielskim
MBA - Arts and Culture Management
MBA - Energy Transformation Management
MBA in Community Management
MBA in Healthcare
MBA in Public Management
MBA Leadership and Transformation in Church and Non-profit Organizations
MBA Management of Church and Non-profit Organizations
MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Strona www uczelni:
uek.krakow.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności