Katowice, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance and Accounting for BusinessStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Analityk Finansowy 2.0
Analityka gospodarcza
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo ekonomiczne i public relations
Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach
Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji
Ekonomia
Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
Ekonomia menedżerska
Gospodarka elektroniczna
Handel zagraniczny
Finanse i rachunkowość
Analityk finansowy
Finanse i technologie cyfrowe
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość i rewizja finansowa
Współczesna bankowość
Finanse menedżerskie
Gospodarka cyfrowa
Gospodarka miejska i nieruchomości
Nieruchomości
Programowanie rozwoju miast
Gospodarka przestrzenna
Analityka przestrzenna i środowiskowa
Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
Gospodarka turystyczna
Informatyka
Algorytmika i programowanie
Bazy danych i inżynieria danych
Programowanie gier i aplikacji mobilnych
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania
Informatyka i ekonometria
Analityka danych
Biznes elektroniczny
Inżynieria wiedzy
Logistyka w biznesie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Biznes międzynarodowy
Zarządzanie międzynarodowe
Prawo w zarządzaniu
Przedsiębiorczość i finanse
Rachunkowość i podatki
Zarządzanie
Marketing
Przedsiębiorczość małej i średniej firmy
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w usługach i handlu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie publiczne
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Logistyka
Telematyka transportu i logistyki
Transport w systemach logistycznych

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
E-CommerceStudia w języku angielskim
Finance and Accounting for BusinessStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)Studia w języku angielskim
International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)Studia w języku angielskim
Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA)Studia w języku angielskim
Analityk Finansowy 2.0
Analityka gospodarcza
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Projektowanie komunikacji i media interaktywne
Zarządzanie komunikacją organizacji
Ekonomia
Moduł informatycznego wspomagania analiz ekonomicznych
Moduł menedżerski
Finanse i rachunkowość
Analityk finansowy
Controlling
Finanse i technologie cyfrowe
Nowoczesne zarządzanie bankiem
Rachunkowość - ścieżka ACCA
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość i rewizja finansowa
Finanse menedżerskie
Gospodarka cyfrowa
Gospodarka miejska i nieruchomości
Nieruchomości
Programowanie rozwoju miast
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka turystyczna
Informatyka
Analiza dużych zbiorów danych
Gry i aplikacje mobilne
Programowanie systemów inteligentnych
Informatyka i ekonometria
Biznes elektroniczny
Data Science - metody i systemy analityki danych
Zarządzanie projektami IT
Logistyka
Logistyka w biznesie
Projektowanie systemów logistycznych
Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Przedsiębiorczość i finanse
Zarządzanie
Biznes i administracja
Marketing
Przedsiębiorczość i innowacyjność
Specjalność menedżerska
Zarządzanie projektami międzynarodowymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych
Zarządzanie w podmiotach leczniczych
Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse Studia w języku angielskim
Zarządzanie Studia w języku angielskim
Ekonomia i finanse
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Academy of Business Management 3.0 Studia w języku angielskimStudia online
Business English Studia w języku angielskim
Digital Media, Fact-checking and Disinformation Studia w języku angielskimStudia online
English for Business, Law and Administration Studia w języku angielskim
Akademia biznesu
Akademia menedżera
Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich
Akademia zarządzania w biznesie 3.0
Akademia Zwinnego LideraStudia online
Analiza i modelowanie danych biznesowych
Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej
Audyt śledczy
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowychStudia online
Brand Manager i PR Manager
Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)
ControllingStudia online
Handel zagraniczny z elementami e-commerce
HR Business PartnerStudia online
Kadry i płace z elementami HR
Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych
Lean Leader
Master of Corporate Governance/Menadżer ładu korporacyjnegoStudia online
Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży
Menedżer ds. zakupówStudia online
Menedżer e-commerce i social mediaStudia online
Menedżer kultury
Menedżer logistykiStudia online
Menedżer zielonej transformacji - raportowanie ESG
Międzynarodowe standardy rachunkowościStudia online
MS Excel i VBA w biznesie - poziom zaawansowanyStudia online
Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem
Psychologia dla menedżera
Rachunkowość
Rachunkowość - ścieżka ACCA
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych
Rzeczoznawca majątkowy
Sprzedaż i obsługa klienta
Strategia podatkowa
Trener, coach i menedżer ds. szkoleńStudia online
Uczenie maszynowe i data scienceStudia online
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwStudia online
Zarządzanie i marketing w biznesieStudia online
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie parafią
Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
Zarządzanie projektemStudia online
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zastosowanie SAP S/4HANA w organizacji
Żywność przyszłości - projektowanie produktów i usług dla branży spożywczej

MBAwięcej »
Master of Business Administration in Accounting and Finance Studia w języku angielskim
MBA dla Organizacji Pozarządowych (NGO)
MBA in Corporate Governance

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii
Wydział Finansów
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów
Wydział Informatyki i Komunikacji
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Filia w RybnikuRybnik
Strona www uczelni:
www.ue.katowice.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności