Mława, Polska

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie - Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Typ uczelni: wyższe szkoły zawodowe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Logistyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Elektronika i telekomunikacja

Strona www uczelni:
www.pwszciechanow.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności