Wrocław, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business InformaticsStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
Computer Science in BusinessStudia w języku angielskim
FinanceStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International Economic RelationsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Analityka gospodarcza
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Informatyka w biznesie
Logistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rachunkowość i controlling
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
FinanceStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International Economic RelationsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Analityka gospodarcza
Ekonomia
Executive Master of Business Administration
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka w biznesie
Konsulting prawny i gospodarczy
Logistyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rachunkowość i controlling
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Nauki o zarządzaniu i jakości
Technologia żywności i żywienia

Studia podyplomowewięcej »
Rachunkowość i zarządzanie finansami Studia w języku angielskim
Rachunkowość zarządcza Studia w języku angielskim
Business Accounting Studia w języku angielskim
International Human Resources Management Studia w języku angielskim
Analiza finansowa i zarządzanie wynikami
Analiza i sprawozdawczość finansowa
Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych
Audyt śledczy
Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Compliance w organizacji
Controlling i rachunkowość zarządcza
Controlling wspomagany komputerowo
Dietetyka gerontologiczna
Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami
Ekspert usług księgowych
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość (z akredytacją ACCA)
HR Business Partner
Inżynieria procesów produkcyjnych
Kadry i płace
Kierownik zespołu - team leader
Lean Management – Menedżerskie studia podyplomowe
Lider zielonej gospodarki
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Logistyka wspomagana komputerowo
Menadżer CSR
Menedżer ochrony środowiska
Menedżerskie studia podyplomowe - Management
Menedżerskie studia podyplomowe - Przywództwo w kierowaniu ludźmi
Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera
MS Excel w controllingu dla zaawansowanych
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
Project Management
Psychologia w Zarządzaniu
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne
Rachunkowość dla nieksięgowych
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość i podatki w rolnictwie
SAP ERP, MS Excel
Six Sigma – Menedżerskie studia podyplomowe
Specjalista do spraw kadr i płac
Suplementy diety i żywność wzbogacana
Wycena nieruchomości
Zarządzanie dla inżynierów
Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie instytucjami kultury
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie Projektami E-Commerce

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Inne ośrodki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filia w Jeleniej GórzeJelenia Góra
Strona www uczelni:
www.ue.wroc.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności