Warszawa, Polska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Typ uczelni: medyczne
Status: publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki farmaceutyczne
Nauki medyczne
Nauki o zdrowiu

Studia podyplomowewięcej »
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship
Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych
Medycyna estetyczna
Medycyna prewencyjna, regeneracyjna i przeciwstarzeniowa
Medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo
Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych
Metodologia badań klinicznych
Pomoc psychologiczna w medycynie
Prawo medyczne w ochronie zdrowia
Psychodietetyka
Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych
Seksuologia kliniczna
Seksuologia sądowa
Żywienie kliniczne z elementami dietetyki i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych

MBAwięcej »
MBA w Ochronie Zdrowia

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS WUM
Chór WUM
EMSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny)
Erasmus Student Network Warszawski Uniwersytet Medyczny
IFMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Oddział Warszawa)
Orkiestra WUM
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych WUM
Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM

Wydziały, jednostkiwięcej »
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Szkoła Doktorska
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Lekarski
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Wydział Medyczny
Wydział Nauk o ZdrowiuWarszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje prawie 9,5 tys. studentów, w tym 800 obcokrajowców; 530 doktorantów i 237 studentów studiów podyplomowych; pracuje prawie 1700 nauczycieli akademickich, w tym 160 profesorów tytularnych.

Oferta edukacyjna WUM, stworzona w oparciu o nowoczesne programy nauczania, obejmuje 17 kierunków w języku polskim i 3 kierunki prowadzone w języku angielskim.

Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.

Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach - Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni.

WUM - co nas wyróżnia?
  • bogata oferta edukacyjna dostosowana do rynku pracy
  • kadra składająca się z doświadczonych dydaktyków i specjalistów
  • działalność badawcza - 204 prowadzone projekty naukowe o wartości 348 mln zł
  • międzynarodowy wymiar kształcenia - 115 umów w ramach programu ERASMUS+ oraz 38 umowy z zagranicznymi ośrodkami
  • szeroka oferta kształcenia podyplomowego - 15 kierunków, w tym studia SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia, liczne kursy specjalizacyjne, doskonalące, ustawiczne
  • prężenie działające Biuro Karier
  • nowoczesna infrastruktura
  • świetna lokalizacja kampusów

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności