Gryfice, Polska

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Zamiejscowy w Gryficach

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34
72-300 Gryfice
tel. (91) 38 77 098

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Animator czasu wolnego
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (RODO)
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Kadry i płace
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Menedżer BHP
Oligofrenopedagogika
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia praktyczna dla nauczycieli. Metody wspierania dzieci i młodzieży
Resocjalizacja i socjoterapia
Social media i e-marketing w turystyce
Wczesne wspomaganie rozwoju

Inne ośrodki
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych - Wydział Zamiejscowy w StargardzieStargard
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Zamiejscowy w ŚwinoujściuŚwinoujście
Strona www uczelni:
www.zpsb.pl/gryfice

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności