Bydgoszcz, Polska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Germanistyka
Historia
Humanistyka drugiej generacji
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
Lingwistyka stosowana niemiecko rosyjska
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska
Logopedia
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Pedagogika resocjalizacyjna
Politologia
Praca socjalna
Prawo w biznesie
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
Rewitalizacja dróg wodnych
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria techniczno-informatyczna
Mechatronika
Zarządzanie kryzysowe w środowisku

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Germanistyka
Historia
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria techniczno-informatyczna
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
Lingwistyka stosowana niemiecko rosyjska
Matematyka
Mechatronika
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Politologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Inżynieria mechaniczna
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki o polityce i administracji
Pedagogika
Psychologia
Sztuki muzyczne

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i Zarządzanie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching
Ekonomia i Zarządzanie
Kadry i płace. Praktyka i teoria
Kształcenie Tłumaczy Języka Angielskiego
Marketing Internetowy i e-biznes
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia
Polityka miejska i zarządzanie centrami miast
Polonistyczne studia podyplomowe
Prawo i zarządzanie w sporcie
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Psychologia biznesu
Psychologia Sądowa i Mediacje
Rewitalizacja społeczna
Zarządzanie dostępnością - specjalista ds. dostępności
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie obszarami wiejskimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Edukacji Muzycznej
Wydział Historyczny
Wydział Językoznawstwa
Wydział Literaturoznawstwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Pedagogiki
Wydział Psychologii
Strona www uczelni:
www.ukw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności