Bydgoszcz, Polska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo ekonomiczne
Bezpieczeństwo polityczno-militarne
Bezpieczeństwo społeczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Biologia
Biotechnologia
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem
Architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji
Social media marketing
Dietetyka
Dietetyka w sporcie
Psychodietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edytorstwo
Redakcja tekstów literackich i użytkowych
Redakcja wydawnictw i techniki redakcyjne
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości
Fizyka w radioterapii i kontrola jakości
Fizyka
Fizyczne podstawy kryminalistyki
Technologie energii odnawialnej
Geografia
Germanistyka
Historia
Humanistyka drugiej generacji
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Kreowanie marki państwa i instytucji publicznych
Office manager
Promocja marki wsi
Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miast
Kognitywistyka
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Film i teatr
Moda w kulturze
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska
Logopedia
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Pedagogika resocjalizacyjnaStudia dualne
Politologia
Lider społeczny
Polityka lokalna
Praca socjalna
Prawo w biznesie
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
Rewitalizacja dróg wodnych
Socjoinformatyka
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biokompozytów i biomateriałów
Inżynieria materiałowa
Inżynieria techniczno-informatyczna
Mechatronika
Inżynieria systemów bezzałogowych
Mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Systemy pomiarowe i diagnostyczne
Rewitalizacja dróg wodnych
Zarządzanie infrastrukturą wodną
Żegluga śródlądowa

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej - podstawy pedagogiki specjalnej
Język obcy we wczesnej edukacji
Kultura języka
Organizacja pracy przedszkola/szkoły z elementami prawa oświatowego o praw dziecka; kultura przedszkola/szkoły
Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli
Przygotowanie do integracji treści nauczania
Przygotowanie w zakresie pedagogiczno-psychologicznym
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna
Psychologia społeczna
Psychologia w biznesie
Psychologia wspomagania rozwoju
Psychologia zdrowia i rehabilitacji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kultur und KommunikationStudia w języku niemieckim
Administracja
Biologia
Biotechnologia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Germanistyka
Historia
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria techniczno-informatyczna
Kulturoznawstwo
Kultura małych ojczyzn
Kultura popularna
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
Logopedia
Matematyka
Mechatronika
Projektowanie mechatroniczne i technologie 3D
Systemy pomiarowe i diagnostyczne
Ochrona środowiska
Pedagogika
Animacja społeczno-kulturowa i zarządzanie projektami
Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
Moduł ogólnopedagogiczny
Wsparcie dziecka i rodziny
Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca socjalna
Proces wydawniczy i praktyka tekstu
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Instruktor (w wybranej dyscyplinie sportu)
Odnowa biologiczna
Zarządzanie w sporcie i rekreacji
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
System bezpieczeństwa i obronności państwa
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Zarządzanie sferą publiczną

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Historia
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Pedagogika
Psychologia
Sztuki muzyczne

Studia podyplomowewięcej »
Psychologia biznesu Studia w języku angielskim
Administracja i zarządzanie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki
Coaching
Ekonomia i Zarządzanie
Etyka i filozofia
Finanse publiczne w praktyce
Geografia 2.0
Kadry i płace. Praktyka i teoria
Marketing Internetowy i e-biznes
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Moduł pedagogiczny dla psychologów. Kurs kwalifikacyjny uzupełniający
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Polityka miejska i zarządzanie centrami miast
Polonistyczne studia podyplomowe
Prawo i zarządzanie w sporcie
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
Rewitalizacja społeczna
Trening zastępowania agresji
Zarządzanie dostępnością - specjalista ds. dostępności
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Zarządzanie kryzysowe w środowisku
Zarządzanie obszarami wiejskimi

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Krąg Instruktorski ZHP im. Janusza Korczaka
Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej
Akademickie Centrum Wolontariatu
Akademickie Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Robotyki AIRlab
Erasmus Student Network Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inicjatywy Doktorantów Nauk o Polityce
Inkubator Technologiczny - dr Piotr Kotlarz
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyków IDEO
Koło Naukowe "Praktyki Prawniczej"
Koło Naukowe "Prawo&Biznes"
Koło Naukowe Animacji Społeczno-Kulturowej
Koło Naukowe Bioniki GEKON
Koło Naukowe Bydgoskich Sinologów
Koło Naukowe Debaty "Al.-Munathara"
Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki i Informatyki OMEGA
Koło Naukowe Inwestycji i Rynku Finansowego
Koło Naukowe Języka i Kultury Arabskiej "An-Nahda"
Koło Naukowe Kryminologii
Koło Naukowe NGF (New Generation of Financiers)
Koło Naukowe Pedagogiki Rodziny
Koło Naukowe Prawa Karnego
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Prawa Człowieka - lus Gentium
Koło Naukowe Psychologii Sportu
Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Studentów Germanistyki
Koło Naukowe Studentów Rozwojowych
Koło Naukowe Studentów Socjologii
Koło Naukowe Twórców Gier GameDec
Koło Naukowe Wydziału Nauk Biologicznych UKW
Milion Ludzi Wyobraźni
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Organizacja doktorancka "Inicjatywy Doktorantów Nauk o Polityce"
Organizacja Studencka "Milion Ludzi Wyobraźni"
Organizacja Studencka Bractwo UKW "Tryzub"
Progresywni - Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju
Radio Uniwersytet
Siła Otwartych Serc
Studencka Organizacja Wymian Studenckich
Studenckie Koło Filozofów
Studenckie Koło Naukowe "Geosfera"
Studenckie Koło Naukowe ABC Młodego Badacza
Studenckie Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej
Studenckie Koło Naukowe Edu Mat
Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania
Studenckie Koło Naukowe Kultura Fizyczna Plus
Studenckie Koło Naukowe Logopedii i Pedagogiki Specjalnej
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Biznesu
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Transportu
Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii
Studenckie Koło Naukowe Reso Club
Studenckie Koło Neuronauk i Psychologii Poznawczej
Studenckie Koło Psychoonkologii
Studenckie Koło Seksuologiczne
Studencko Doktoranckie Koło Naukowe Miłośników Literatury
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UKW
Zrzeszenie Studentów Ukraińskich "Tryzub"

Akademikiwięcej »
Dom Studenta nr 1 Romek
Dom Studenta nr 2 Atomek

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Edukacji Muzycznej
Wydział Filozofii
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Językoznawstwa
Wydział Literaturoznawstwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Kulturze
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Wydział Pedagogiki
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Psychologii
Strona www uczelni:
www.ukw.edu.pl

Mapa

Z uczelni:

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności