Częstochowa, Polska

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PhysicsStudia w języku angielskim
NanotechnologyStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka i kreatywność społeczna
Coaching i procesy doradcze
Diagnozy i konsulting społeczny
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo państwa
Biotechnologia
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i napoje fermentowane
Chemia
Drug ChemistryStudia w języku angielskim
Chemia leków
Nauczanie chemii i przyrody
Dietetyka
Dziennikarstwo i kultura mediów
Dziennikarstwo internetowe
Media regionalne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Nauczycielska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Nauczycielska
Ekonomia
Filologia angielska
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/rosyjskim/francuskim
Filologia germańska
Język niemiecki w obszarach zawodowych
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Filologia germańska. Kształcenie od podstaw
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskim
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim
Filologia polska
Edytorsko-redaktorska
Film i realizacja obrazu filmowego
Nauczycielska
Filozofia
Filozofia nauczycielska
Filozofia teoretyczna
Filozofia z komunikacją społeczną
Fizyka
Akustyka i realizacja dźwięku
Nanotechnologia
Nauczanie fizyki i przyrody
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Fotografia użytkowa/fotografia – kreacja przekazu autorskiego
Komunikat wizualny – multimedia/komunikat wizualny – intermedia
Komunikat wizualny w przestrzeni społecznej/komunikat wizualny – grafika wydawnicza i ekranowa
Grafika
Grafika użytkowa
Grafika warsztatowa
Historia
Antropologia historyczna
Archiwistyczna
Historia narodów słowiańskich
Militarioznawstwo
Nauczycielska
Iberoznawstwo
Kulturoznawcza
Turystyczna
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstaw
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim
Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim
Kosmetologia
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Biometria i informatyka śledcza
Chemia w kryminalistyce
Malarstwo
Malarstwo sztalugowe
Matematyka
Analiza danych
Informatyczna
Muzyka w przestrzeni publicznej
Animacja artystyczna
Muzyka estradowa
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacyjną
Terapia pedagogiczna
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Case management
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
Praca z rodziną
Psychoprofilaktyka
Rachunkowość i podatki
Turystyka i rekreacja
Obsługa ruchu turystycznego
Turystyka aktywna i specjalistyczna
Wychowanie fizyczne
Nauczycielska

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Software EngineeringStudia w języku angielskim
Grafika komputerowa
Inżynieria oprogramowania
Technologie internetowe
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiałyStudia dualne
Design i wzornictwo przemysłowe
Nano- i bioinnowacje w materiałach
Virtual PrototypingStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Inżynieria multimediów
Film i montaż obrazu filmowego
Reżyseria dźwięku
Reżyseria obrazu

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PhysicsStudia w języku angielskim
Nanophysics and NanomaterialsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja ochrony i kontroli prawnej
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo militarne
Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
Biotechnologia
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia żywności
Chemia
Drug ChemistryStudia w języku angielskim
Chemia leków
Nauczanie chemii i przyrody
Dziennikarstwo i kultura mediów
Dziennikarstwo prasowe i radiowe
Rzecznika prasowy i specjalista PR
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Nauczycielska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Nauczycielska
Filologia angielska
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii angielskiej)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem z języka chińskiego
Filologia germańska
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
Nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Filologia polska
Dziennikarska
Edytorsko-redaktorska
Nauczycielska
Promocja literatury
Filozofia
Filozofia nauczycielska
Filozofia nowych mediów
Filozofia teoretyczna
Fizyka
Akustyka i układy audio
Nanofizyka i nonomateriałyStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Nauczanie chemii i przyrody
Grafika
Grafika użytkowa
Grafika warsztatowa
Historia
Antropologia historyczna
Archiwistyczna
Historia narodów słowiańskich
Militarioznawstwo
Nauczycielska
Informatyka
Programowanie
Tworzenie gier komputerowych
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo środowiska
Bezpieczeństwo techniczne
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji
Kosmetologia
Kultura w mediach i komunikacji
Film i nowe media w komunikacji kulturowej
Teatr i promocja kultury widowisk
Malarstwo
Malarstwo sztalugowe
Malarstwo w architekturze i urbanistyce
Pedagogika
Coaching kariery z doradztwem
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Geragogika
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
Pielęgniarstwo
Politologia
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Polityka i wielokulturowość
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
Turystyka i rekreacja
Gospodarka turystyczna
Zarządzanie eventami
Wychowanie fizyczne
Nauczycielska
Żywienie człowieka i dietetyka

Erasmus Munduswięcej »
Erasmus

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Sztuki muzyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Podwójny dyplomwięcej »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i jakość żywności
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe
Doradztwo zawodowe
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Logopedia
Medycyna estetyczna dla lekarzy
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika tańca
Pełnomocnik ds.Cyberbezpieczeństwa
Podatki i doradztwo podatkowe
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej
Prawo i zarządzanie w sporcie
Programowanie i bazy danych
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia
Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
Tyflopedagogika
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
Zarządzanie jednostkami publicznymi
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Kursy, szkoleniawięcej »
"CZĘSTOCHOWA HIGHLIGHTED” Kurs języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
ARS MOLLIS - Rzecznicy Nauki na rzecz pracowników naukowych AJD w Częstochowie
Blender – tworzenie grafiki 3D
Cloud Computing - jak efektywnie wykorzystać technologie przetwarzania w chmurze w sektorze MŚP
Ćwiczenia wzmacniające przy muzyce na lekcji WF - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego
Edytorstwo tekstów
Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Elementy matematyki wyższej
Etyka w administracji skarbowej
Fortepian na serio i na wesoło
Gdy dociekliwy uczeń zapyta o … różne modele probabilistyczne
Indywidualizacja kształcenia na lekcjach języka polskiego
Intensywny kurs przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej
Kurs "warsztat kreatywności"
Kurs dokształcający dla nauczycieli "Nauczyciel - uczeń - rodzic prawa, obowiązki i podejmowanie działań"
Kurs dokształcający dla nauczycieli techniczne środki nauczania
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
Kurs polskiego języka migowego - poziom A1
Kurs wokalny
Kurs wyrównawczy z matematyki dla studentów 2021
Kurs wystąpień publicznych
Kursy językowe
Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego
Nauczanie historii w wykorzystaniem metody tutoringu
Nauka od podstaw programowania w języku Python dla nauczycieli
Nowoczesne formy i metody szkoleń BHP
Nowoczesne zasady odżywiania w świetle najnowszych badań
Podstawowe szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji detektywa
Podstawy badań nieniszczących
Podstawy nauczania gry w szachy
Podstawy programowania w PYTHONIE
Retoryka słowa - retoryka obrazu
Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków
Rozszerzone szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji detektywa
Statystyka opisowa w programie Excel
Systemy bezpieczeństwa
Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji pomocy społecznej
Techniki obniżenia poziomu stresu
Tenis dla początkujących
Terenowa dydaktyka przyrodnicza dla nauczycieli
Tworzenie dynamicznych stron internetowych w języku php
Tworzenie zaawansowanych stron z wykorzystaniem „Content management system”
Warsztat muzykoterapii
Warsztaty językowe
Wychowanie patriotyczne w ujęciu socjologicznym
Zajęcia fitness dla pracowników oświaty

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Club Erasmus Plus
Internetowa Telewizja Studencka Długosz TV
Koło Naukowe bezpieczeństwa narodowego
Koło Naukowe Filozofii, Socjologii i Psychologii „Eranos”
Koło Naukowe Historyków
Koło Naukowe Kreatywny nauczyciel
Koło Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej
Koło Naukowe myśli analitycznej i kreatywnej
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Koło Naukowe Studenckie koło teatralne UJD
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Koło Naukowe Sztuk Pięknych
Koło Naukowe Terapeutów
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Psychologia i Kultury
Poradnia Prawa Administracyjnego
Samorząd Studencki
Sekcja Akustyki
​Sekcja Chemii
Sekcja Dietetyków
Sekcja Kryminalistyki
Sekcja Matematyki
Sekcja Mechatroniki
Sekcja Mikrobiologiczna
Sekcja Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwo Medyczne
Studenckie Koło Naukowe Aktywność-Kultura-Zdrowie
Studenckie Koło Naukowe Filozofów
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Muzyki UJD
Studenckie Koło Naukowe Kuźnia Myśli Humanistycznych
Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Psychologii
Studenckie Koło Naukowe„Memento”
Studenckie Koło Naukowe„Miłośnicy Podróży”

Akademikiwięcej »
D.S. "Skrzat"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to jedna z największych uczelni w regionie, która cieszy się  50-letnim stażem w gronie polskich publicznych szkół wyższych. Oferuje  bezpłatne studia w dziedzinach: nauk chemicznych nauk: fizycznych, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz sztuk muzycznych.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie:
- posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
- dorobek naukowy pracowników  owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i  patentami,
- wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie on-line, studia dualne,
- współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
- z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższe, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
- zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,
- osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
- posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.
 
Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności