Częstochowa, Polska

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PhysicsStudia w języku angielskim
NanotechnologyStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka i kreatywność społeczna
Coaching i procesy doradcze
Diagnozy i konsulting społeczny
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo państwa
Biotechnologia
Agrobiotechnologia
Browarnictwo i napoje fermentowane
Chemia
Drug ChemistryStudia w języku angielskim
Chemia leków
Nauczanie chemii i przyrody
Dietetyka
Dziennikarstwo i kultura mediów
Dziennikarstwo internetowe
Media regionalne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Nauczycielska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Nauczycielska
Ekonomia
Filologia angielska
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/rosyjskim/francuskim
Filologia germańska
Język niemiecki w obszarach zawodowych
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Filologia germańska. Kształcenie od podstaw
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskim
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskim
Filologia polska
Edytorsko-redaktorska
Film i realizacja obrazu filmowego
Nauczycielska
Filozofia
Filozofia nauczycielska
Filozofia teoretyczna
Filozofia z komunikacją społeczną
Fizyka
Akustyka i realizacja dźwięku
Nanotechnologia
Nauczanie fizyki i przyrody
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Fotografia użytkowa/fotografia – kreacja przekazu autorskiego
Komunikat wizualny – multimedia/komunikat wizualny – intermedia
Komunikat wizualny w przestrzeni społecznej/komunikat wizualny – grafika wydawnicza i ekranowa
Grafika
Grafika użytkowa
Grafika warsztatowa
Historia
Antropologia historyczna
Archiwistyczna
Historia narodów słowiańskich
Militarioznawstwo
Nauczycielska
Iberoznawstwo
Kulturoznawcza
Turystyczna
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstaw
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim
Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim
Kosmetologia
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Biometria i informatyka śledcza
Chemia w kryminalistyce
Malarstwo
Malarstwo sztalugowe
Matematyka
Analiza danych
Informatyczna
Muzyka w przestrzeni publicznej
Animacja artystyczna
Muzyka estradowa
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacyjną
Terapia pedagogiczna
Pedagogika międzykulturowa z mediacją
Pielęgniarstwo
Politologia
Praca socjalna
Case management
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
Praca z rodziną
Psychoprofilaktyka
Rachunkowość i podatki
Turystyka i rekreacja
Obsługa ruchu turystycznego
Turystyka aktywna i specjalistyczna
Wychowanie fizyczne
Nauczycielska

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Software EngineeringStudia w języku angielskim
Grafika komputerowa
Inżynieria oprogramowania
Technologie internetowe
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Design i wzornictwo przemysłowe
Nano- i bioinnowacje w materiałach
Virtual PrototypingStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Inżynieria multimediów
Film i montaż obrazu filmowego
Reżyseria dźwięku
Reżyseria obrazu
Produkcja i marketing żywności

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
Prawo
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia rodziny i wychowania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PhysicsStudia w języku angielskim
Nanophysics and NanomaterialsStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja ochrony i kontroli prawnej
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo militarne
Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
Biotechnologia
Biotechnologia przemysłowa
Biotechnologia żywności
Chemia
Drug ChemistryStudia w języku angielskim
Chemia leków
Nauczanie chemii i przyrody
Dziennikarstwo i kultura mediów
Dziennikarstwo prasowe i radiowe
Rzecznika prasowy i specjalista PR
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Nauczycielska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Nauczycielska
Filologia angielska
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii angielskiej)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem z języka chińskiego
Filologia germańska
Językoznawstwo teoretyczne i stosowane
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa
Nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej)
Tłumaczenia i języki specjalistyczne
Filologia polska
Dziennikarska
Edytorsko-redaktorska
Nauczycielska
Promocja literatury
Filozofia
Filozofia nauczycielska
Filozofia nowych mediów
Filozofia teoretyczna
Fizyka
Akustyka i układy audio
Nanofizyka i nonomateriałyStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Nauczanie chemii i przyrody1
Grafika
Grafika użytkowa
Grafika warsztatowa
Historia
Antropologia historyczna
Archiwistyczna
Historia narodów słowiańskich
Militarioznawstwo
Nauczycielska
Informatyka
Programowanie
Tworzenie gier komputerowych
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo środowiska
Bezpieczeństwo techniczne
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji
Kosmetologia
Kultura w mediach i komunikacji
Film i nowe media w komunikacji kulturowej
Teatr i promocja kultury widowisk
Malarstwo
Malarstwo sztalugowe
Malarstwo w architekturze i urbanistyce
Pedagogika
Coaching kariery z doradztwem
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Geragogika
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
Pielęgniarstwo
Politologia
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Polityka i wielokulturowość
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
Turystyka i rekreacja
Gospodarka turystyczna
Zarządzanie eventami
Wychowanie fizyczne
Nauczycielska
Żywienie człowieka i dietetyka

Erasmus Munduswięcej »
Erasmus

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Sztuki muzyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Podwójny dyplomwięcej »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i jakość żywności
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe
Doradztwo zawodowe
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Logopedia
Medycyna estetyczna dla lekarzy
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Neurologopedia
Ochrona danych osobowych
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika tańca
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Podatki i doradztwo podatkowe
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej
Programowanie i bazy danych
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
Tyflopedagogika
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a
Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
Wychowanie fizyczne
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
Zarządzanie jednostkami publicznymi
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Kursy, szkoleniawięcej »
"CZĘSTOCHOWA HIGHLIGHTED” Kurs języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Blender – tworzenie grafiki 3D
Edytorstwo tekstów
Elementy matematyki wyższej
Etyka w administracji skarbowej
Fortepian bez tajemnic
Gdy dociekliwy uczeń zapyta o … różne modele probabilistyczne
Kurs "warsztat kreatywności"
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
Kurs polskiego języka migowego A1
Kurs wokalny
Kurs wystąpień publicznych
Malarstwo i rysunek
Medyk Plus
Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego
Nauczanie historii w wykorzystaniem metody tutoringu
Nauka od podstaw programowania w języku Python dla nauczycieli
Nauki o kulturze fizycznej
Nowoczesne formy i metody szkoleń BHP
Nowoczesne zasady odżywiania w świetle najnowszych badań
Podstawy badań nieniszczących
Podstawy nauczania gry w szachy
Podstawy programowania w PYTHONIE
Retoryka słowa, retoryka obrazu
Statystyka opisowa w programie Excel
Systemy bezpieczeństwa
Techniczne środki nauczania Kurs Dokształacający dla Nauczycieli
Techniki obniżenia poziomu stresu
Tenis dla początkujących
Terenowa dydaktyka przyrodnicza dla nauczycieli
Tworzenie dynamicznych stron internetowych w języku php
Tworzenie zaawansowanych stron z wykorzystaniem „Content management system”
Warsztaty językowe
Warsztaty muzykoterapii
Wychowanie patriotyczne w ujęciu socjologicznym
Zajęcia fitness dla pracowników oświaty

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Internetowa Telewizja Studencka Długosz TV
Koło Literackie „Anafora"
Koło Naukowe „Kreatywny nauczyciel”
Koło Naukowe bezpieczeństwa narodowego
Koło Naukowe Filozofii, Socjologii i Psychologii „Eranos"
Koło Naukowe Historyków
Koło Naukowe Kuźnia Myśli Humanistycznych
Koło Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej
Koło Naukowe myśli analitycznej i kreatywnej
Koło Naukowe Politologów
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Koło Naukowe Studentów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Koło Naukowe Sztuk Pięknych
Koło Naukowe Terapeutów
Międzywydziałowe Koło Naukowe
Poradnia Prawa Administracyjnego
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studencki
Studenckie Koło Naukowe Aktywność-Kultura-Zdrowie
Studenckie Koło Naukowe Filozofów
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii
Studenckie Koło Naukowe Homunculus
Studenckie Koło Naukowe Instytutu Muzyki UJD

Akademikiwięcej »
D.S. "Skrzat"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to jedna z największych uczelni w regionie, która cieszy się  50-letnim stażem w gronie polskich publicznych szkół wyższych. Oferuje  bezpłatne studia w dziedzinach: nauk chemicznych nauk: fizycznych, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz sztuk muzycznych.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie:
- posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
- dorobek naukowy pracowników  owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i  patentami,
- wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie on-line, studia dualne,
- współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
- z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższe, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
- zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,
- osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
- posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.
 
Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności