Kielce, Polska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Scandinavian StudiesStudia w języku angielskim
Visual ArtsStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Design
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia polska
Finanse i rachunkowość
Geografia
Geoinformacja z gospodarka przestrzenną
Geopolityka
Historia
Kosmetologia
Kryminologia stosowana
Lingwistyka stosowana
Logistyka
Logopedia ogólna
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Stosunki międzynarodowe
Systemy diagnostyczne w medycynie
Sztuki plastyczne
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zarządzanie w politykach publicznych
Zdrowie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria danych
Ochrona środowiska

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Farmacja
Fizjoterapia
Grafika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Visual ArtsStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Design społeczny
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edytorstwo klasyczne i cyfrowe
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Finanse i rachunkowość
Geografia
Historia
Kosmetologia
Lingwistyka stosowana
Logopedia ogólna
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Stosunki międzynarodowe
Sztuki plastyczne
Turystyka zrównoważona
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zdrowie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o bezpieczeństwie
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o zdrowiu
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Pedagogika
Sztuki muzyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Administracja sektora publicznego
Analiza informacji
Audyt wewnętrzny
Bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją
Controlling w podmiotach powiązanych i spółkach Skarbu Państwa
Copywriting
Edukacja włączająca
Historia
Logopedia ogólna
Menedżer CSR
Nowoczesny samorząd terytorialny
Podejście integracyjno-systemowe w terapii rodzin i par
Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne
Public relations w nowych mediach
Zarządzanie finansami i księgowość
Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie podmiotem leczniczym
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Collegium Medicum
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Wydział Sztuki

Inne ośrodki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie TrybunalskimPiotrków Trybunalski
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w SandomierzuSandomierz
Strona www uczelni:
ujk.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności