Słupsk, Polska

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Dietetyka
Dowodzenie i zarządzanie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Geografia
Historia
Komunikacja i nowe media
Kosmetologia
Logistyka
Matematyka z informatyką
Obronność państwa
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Praca socjalna
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizyka techniczna
Informatyka
Informatyka przemysłowa
Inżynieria cyberprzestrzeni

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Filologia rosyjska
Geografia
Historia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki o bezpieczeństwie

Studia podyplomowewięcej »
Akwakultura
Animacje i modelowanie druku 3D
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
Cyberbezpieczeństwo
Diagnostyka i terapia patologii społecznych w cyberprzestrzeni
Dydaktyka szkoły wyższej
E-Urzędnik
HR Menedżer
Nauczanie historii
Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Obsługa ruchu turystycznego w obiektach hotelarskich i spędzania czasu wolnego
Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych
Prawo w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość budżetowa i finansowa
Rachunkowość od podstaw
Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem – Edukacja dla bezpieczeństwa z kwalifikowanym kursem pierwszej pomocy
Zarządzanie bezpieczeństwem – Obronność państwa
Zarządzanie bezpieczeństwem – Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

MBAwięcej »
Master of Business Administration
Strona www uczelni:
www.upsl.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności