Białystok, Polska

Politechnika Białostocka

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Grafika
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Ekoenergetyka
Elektronika i telekomunikacja
ElektrotechnikaStudia dualne
Energetyka cieplna
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa i wytwarzania
Inżynieria meblarstwa
Inżynieria rolno-spożywcza
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria usług

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Interior DesignStudia w języku angielskim
LogisticsStudia w języku angielskim
Management: Smart and Innovative BusinessStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Logistyka
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo systemów i sieci
Coaching w biznesie
Coaching w edukacji
Data Science – Developer / Analityk danych
Diagnostyka pojazdów samochodowych
Front-End Development
Informatyka – Technologie ICT i Programowania
JavaScript Developer
Lean Management
Marketing Internetowy
Menadżer E-Commerce
Menedżer do spraw bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji
Nowoczesne techniki wytwarzania
Podstawy budownictwa
Projektowanie User Experience i Analityka Internetowa
Projektowanie, budowa i utrzymanie dróg
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA
Robotyzacja procesów przemysłowych
Rolnictwo
Studia Menedżerskie dla inżynierów
Technika chłodnicza
Wycena nieruchomości
Zaawansowane systemy CAx
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – inspektor ochrony danych
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
Master of Business Administration Executive (MBA Executive)

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Zarządzania
Wydział Mechaniczny
Strona www uczelni:
pb.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności