Bielsko-Biała, Polska

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analityka i komunikacja w biznesie
Filologia angielska
Filologia hiszpańska
Filologia polska
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Automatyka i robotyka
Budownictwo
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Ochrona środowiska
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Filologia polska
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Pielęgniarstwo
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Literaturoznawstwo

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyka i technologie informacyjne
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Logopedia z Komunikacją Alternatywną
Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego
Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Procesy włókiennicze
Przygotowanie Pedagogiczne
Resocjalizacja
Szkoła systemów informatycznych, zarządzania i inżynierii produkcji
Technika z Wychowaniem Komunikacyjnym
Terapia Pedagogiczna
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie sportem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Zarządzania i Transportu
Strona www uczelni:
www.ath.bielsko.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności