Częstochowa, Polska

Politechnika Częstochowska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Quality and Production ManagementStudia w języku angielskim
Angielski język biznesu
Design i zarządzanie projektami
Finanse i rachunkowość w biznesie
Logistyka
Zarządzanie w turystyce i sporcie
Zarządzenie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Materials Design and LogisticsStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biotechnologia
Budownictwo
Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Elektromobilność i energia odnawialna
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inteligentne miasta
Inteligentny przemysł
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Logistyka inżynierska
Matematyka stosowana i technologie informatyczne
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Metalurgia
Odnawialne źródła energii (OZE)
Projektowanie i logistyka materiałów
Technologia wytwarzania implantów i narzędzi medycznych
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzenie środowiskiem

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
LogisticsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Quality and Production ManagementStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biotechnologia
Budownictwo
Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Design i zarządzanie projektami
Elektrotechnika
Energetyka
Finanse i rachunkowość w biznesie
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Metalurgia
Sztuczna inteligencja i data science
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Eksploatacja i renowacja budynków mieszkalnych z elementami BIM
Innowacje w inżynierii wytwarzania i organizacji produkcji
Inżynieria transportu
Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
Specjalistyczne studia podyplomowe z Optometrii
Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa
Wydział Elektryczny
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni:
pcz.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności