Gdańsk, Polska

Politechnika Gdańska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analityka gospodarcza
Ekonomia
Matematyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Mechanika i budowa maszynStudia w języku angielskim
ArchitectureStudia w języku angielskim
EnergeticsStudia w języku angielskim
Engineering DataStudia w języku angielskim
Green TechnologiesStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka, cybernetyka i robotyka
Automatyka, robotyka i systemy sterowania
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczno-medyczna
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Projektowanie i budowa jachtów
Technologia chemiczna
Transport
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie inżynierskie
Zielone technologie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografiaStudia w języku angielskim
Mechanika i budowa maszynStudia w języku angielskim
ArchitectureStudia w języku angielskim
Automation, Cybernetics and RoboticsStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Economic AnalyticsStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Green TechnologiesStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
NanotechnologyStudia w języku angielskim
Ocean Engineering and Ship TechnologyStudia w języku angielskim
Analityka gospodarcza
Architektura
Automatyka, cybernetyka i robotyka
Automatyka, robotyka i systemy sterowania
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria i technologie nośników energii
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczno-medyczna
Inżynieria morska i brzegowa
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Oceanotechnika
Techniki geodezyjne w inżynierii
Technologia chemiczna
Technologie kosmiczne i satelitarne
Transport
Transport i logistyka
Zarządzanie
Zielone technologie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka
Ekonomia i finanse
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Analiza procesów biznesowych w projektach IT
Aplikacje i usługi internetowe
Architektura i budownictwo proekologiczne
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo podatkowe i podatki
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach
Energetyka jądrowa
Fizyka dla nauczycieli
Inżynieria danych – Data Science
Inżynieria i aparatura procesowa
Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych
Inżynieria ropy i gazu (Oil and Gas Engineering)
Kadry i płace
Kadry i płace - poziom II
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Lean Six Sigma Black Belt
Logistyka w praktyce
Matematyka dla nauczycieli
Menedżer HR
Menedżer IT
Menedżer sprzedaży
Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty
Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 2 i IWE 3
Morska energetyka wiatrowa
Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania
Pedagogiczne
Planowanie i kierowanie projektem europejskim
Prawno-menedżerskie
Programowanie i bazy danych
Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
Public relations
Public relations – rzecznictwo prasowe
Rachunkowość i finanse
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM), edycja XXVIII
Symulacje komputerowe dla inżynierów
Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym
Urbanistyka i gospodarka przestrzenna – projektowanie przestrzeni i zarządzanie
Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej
Wycena nieruchomości
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne
Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie
Zamówienia publiczne
Zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria
Zarządzanie eventami
Zarządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
Zarządzanie podmiotem leczniczym
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami i programami zdrowotnymi
Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP
Zarządzanie ryzykiem i niezawodnością
Zarządzanie samorządem terytorialnym
Zarządzanie w kulturze
Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
MBA in Strategy, Programme and Project Management Studia w języku angielskim

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Strona www uczelni:
pg.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności