Gliwice, Polska

Politechnika Śląska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analityka biznesowa
Architektura
Architektura wnętrz
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Zarządzanie
Zarządzanie projektami

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aeronautics and Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
Biomedical EngineeringStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Control, Electronic and Information EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
General EngineeringStudia w języku angielskim
Geoingineering and Raw Materials ExtractionStudia w języku angielskim
Industrial and Engineering ChemistryStudia w języku angielskim
InformaticsStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Automatyka i informatyka przemysłowa
Automatyka i robotyka
Automatyka i robotyka przemysłowa
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Goeinżynieria i eksploatacja surowców
Informatyka
Informatyka przemysłowa
Informatyka w systemach i układach elektronicznych
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria ogólna
Inżynieria produkcji i zarządzania
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszynStudia dualne
Mechatronika
Mechatronika przemysłowa
Modelowanie komputerowe
Technologia chemiczna
Teleinformatyka
Transport
Transport kolejowyStudia dualne
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aeronautics and Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
Biomedical EngineeringStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Cognitive TechnologiesStudia w języku angielskim
Control, Electronic and Information EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Geoingineering and Raw Materials ExtractionStudia w języku angielskim
Industrial and Engineering ChemistryStudia w języku angielskim
InformaticsStudia w języku angielskim
LogisticsStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
Sustainable Energy EngineeringStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Analityka biznesowa
Architektura
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Automatyka i robotyka przemysłowa
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i kartografia
Goeinżynieria i eksploatacja surowców
Informatyka
Informatyka przemysłowa
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria i technologie materiałowe
Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria produkcji i zarządzania
Inżynieria środowiska
Logistyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszynStudia dualne
Mechatronika
Mechatronika przemysłowa
Technologia chemiczna
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie projektami

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria Chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki chemiczne
Nauki medyczne
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Architektura wnętrz i wzornictwo
Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych
Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce
Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy Zabrze/Katowice
Cyber Science – Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Gospodarka odpadami
Grafika
Inżynieria aplikacji mobilnych i baz danych
Inżynieria jakości
Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej
Inżynieria terenów zurbanizowanych
Lean Manufacturing
Menadżer Bezpieczeństwa Informacji
Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji
Przeróbka surowców mineralnych
Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych
Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę
Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem
Technologie spawalnicze i kontrola jakości
Zarządzanie gospodarką wodną i ochrona wód – Wody: Interdyscyplinarne Podejście (WIP)
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Wydział Architektury
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Wydział Budownictwa
Wydział Chemiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Strona www uczelni:
www.polsl.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności