Gliwice, Polska

Politechnika Śląska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Matematyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Control, Electronic and Information EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
InformaticsStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i informatyka przemysłowa
Automatyka i robotyka
Automatyka i robotyka przemysłowa
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geoinżynieria i eksploatacja surowców
Informatyka
Informatyka w systemach i układach elektronicznych
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Inżynieria ogólna
Inżynieria produkcji i zarządzania
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszynStudia dualne
Mechatronika
Mechatronika przemysłowa
Technologia chemiczna
Teleinformatyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Control, Electronic and Information EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Industrial and Engineering ChemistryStudia w języku angielskim
InformaticsStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
Sustainable Energy EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Automatyka i robotyka przemysłowa
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i kartografia
Geoinżynieria i eksploatacja surowców
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i technologie materiałowe
Inżynieria produkcji i zarządzania
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika i budowa maszynStudia dualne
Mechatronika
Mechatronika przemysłowa
Technologia chemiczna
Teleinformatyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria Chemiczna
Inżynieria lądowa geodezja i transport
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki chemiczne
Nauki medyczne
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Architektura wnętrz i wzornictwo
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce
Cyber Science – Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych
Gospodarka obiegu zamkniętego
Gospodarka odpadami
Grafika
Inżynieria aplikacji mobilnych i baz danych
Inżynieria jakości
Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej
Inżynieria terenów zurbanizowanych
Komunikacja naukowa i popularyzacja nauki
Lean Manufacturing
Nauczanie fizyki w szkołach
Nowoczesne technologie w ekspertyzach kryminalistycznych i architekturze bezpieczeństwa przestrzeni publicznych
Oprogramowanie w Automotive dla współczesnej mobilności – Cyfryzacja w Automotive
Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji
Rozgraniczanie i podział nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych
Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę
Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem
Technologie spawalnicze i kontrola jakości
Transformacja techniczno-przyrodnicza terenów przekształconych
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym

Wydziały, jednostkiwięcej »
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Wydział Architektury
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Wydział Budownictwa
Wydział Chemiczny
Wydział Elektryczny
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Strona www uczelni:
www.polsl.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności