Kielce, Polska

Politechnika Świętokrzyska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Zarządzanie biznesowe

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa
Automatyka i robotyka
Budownictwo
Elektromobilność
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Informatyka przemysłowa
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria danych
Inżynieria środków transportu
Inżynieria środowiska
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Odnawialne źródła energii
Teleinformatyka
Wzornictwo przemysłowe
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i robotyka
Budownictwo
Ekonomia
Elektrotechnika
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria środków transportu
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Odnawialne źródła energii
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska

Studia podyplomowewięcej »
Administrator sieci komputerowych
Audyt energetyczny budynków
Grafika multimedialna
Metrologia w inżynierii mechanicznej
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznych
Przywództwo w biznesie
Technika i rzeczoznawstwo samochodowe
Wycena NieruchomościStudia online

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Strona www uczelni:
tu.kielce.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności