Kielce, Polska

Politechnika Świętokrzyska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Analityka działalności przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie biznesowe
E-commerce
Zarządzanie ryzykiem

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa
Automatyka i robotyka
Automatyka maszyn i procesów
Automatyka przemysłowa
Komputerowe systemy sterowania i pomiarów
Budownictwo
Elektromobilność
Elektrotechnika
Automatyka
Elektronika przemysłowa i energoelektronika
Komputerowe systemy pomiarowe
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Energetyka
Geodezja i kartografia
Fotogrametria i teledetekcja
Geodezja inżynieryjna
Geodezyjna obsługa inwestycji
Geodezyjne pomiary podstawowe
Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
Geomatyka, kataster i nieruchomości
Redakcja map
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
Informatyka
Grafika komputerowa
Systemy informacyjne
Teleinformatyka (informatyka)
Informatyka przemysłowa
Komputerowe systemy przemysłowe
Programowanie procesów technologicznych
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo pracy i transportu
Inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
Kryminologia i kryminalistyka
Przemysłowe systemy bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Aparatura medyczna
Protetyka i implantologia
Inżynieria danych
Analityka danych i modelowanie
Inżynieria zasobów danych
Inżynieria środków transportu
Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
Logistyka i spedycja
Transport samochodowy
Inżynieria środowiska
Sieci i instalacje sanitarne
Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Logistyka
Projektowanie systemów logistycznych
Zarządzanie logistyczne
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
Samochody i ciągniki
Systemy CAD/CAE
Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
Uzbrojenie i techniki informatyczne
Odnawialne źródła energii
Teleinformatyka
Wzornictwo przemysłowe
Projektowanie form przemysłowych
Zintegrowane technologie wytwarzania
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
Zarządzanie produkcją i innowacjami

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa
Komputerowe systemy sterowania i pomiarów
Budownictwo
Budowa dróg
Konstrukcje budowlane
Modelowanie informacji o budynku (BIM)
Mosty
Technologia i organizacja budownictwa
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Finanse przedsiębiorstw
Elektrotechnika
Automatyka
Elektronika przemysłowa i energoelektronika
Komputerowe systemy pomiarowe
Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Geodezja i kartografia
Geodezja inżynieryjna
Geomatyka, kataster i nieruchomości
Informatyka
Cyberbezpieczeństwo
Grafika komputerowa
Systemy informacyjne
Inżynieria danych
Analityka danych i modelowanie
Inżynieria zasobów danych
Inżynieria środków transportu
Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
Logistyka i spedycja
Transport samochodowy
Inżynieria środowiska
Ogrzewnictwo i wentylacja
Sieci i instalacje sanitarne
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
Samochody i ciągniki
Systemy CAD/CAE
Uzbrojenie i techniki informatyczne
Odnawialne źródła energii
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
Inżynieria proekologiczna
Inżynieria zarządzania
Zarządzanie łańcuchem dostaw

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Studia podyplomowewięcej »
Administrator sieci komputerowych
Audyt energetyczny budynków
Grafika multimedialna
Metrologia w inżynierii mechanicznej
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
Przywództwo w biznesie
Technika i rzeczoznawstwo samochodowe
Wycena nieruchomościStudia online

MBAwięcej »
Executive MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Strona www uczelni:
tu.kielce.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności