Kraków, Polska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geoturystyka
Informatyka i ekonometria
Informatyka społeczna
Kulturoznawstwo
Matematyka
Socjologia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer PhysicsStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electronics and TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Mechatronic EngineeringStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa i robotyka
Budownictwo
Ceramika
Chemia budowlana
Cyberbezpieczeństwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekologiczne źródła energii
Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geofizyka
Geoinformatyka
Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Geologia stosowana
Informatyka
Informatyka geoprzestrzenna
Informatyka i systemy inteligentne
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria akustyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria górnicza
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria i monitoring środowiska
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Inżynieria kształtowania środowiska
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Inżynieria mechatroniczna
Inżynieria metali
Inżynieria metali nieżelaznych
Inżynieria naftowa i gazownicza
Inżynieria obliczeniowa
Inżynieria procesów przemysłowych
Inżynieria produkcji i jakości
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Mechanika i budowa maszyn
Mikroelektronika w technice i medycynie
Miktro- i nanotechnologie w biofizyce
Nanoinżynieria materiałów
Nowoczesne technologie paliwowe
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Technologia chemiczna
Technologie przemysłu 4.0
Teleinformatyka
Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Mechatronic EngineeringStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa i robotyka
Budownictwo
Ceramika
Chemia budowlana
Cyberbezpieczeństwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekologiczne źródła energii
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geofizyka
Geoinformatyka
Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Geologia stosowana
Geoturystyka
Informatyka
Informatyka geoprzestrzenna
Informatyka i ekonometria
Informatyka i systemy inteligentne
Informatyka społeczna
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria akustyczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria górnicza
Inżynieria i monitoring środowiska
Inżynieria i ochrona środowiska
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Inżynieria kształtowania środowiska
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechatroniczna
Inżynieria metali
Inżynieria metali nieżelaznych
Inżynieria naftowa i gazownicza
Inżynieria produkcji i jakości
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Kulturoznawstwo
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mikroelektronika w technice i medycynie
Miktro- i nanotechnologie w biofizyce
Nanoinżynieria materiałów
Nowoczesne technologie paliwowe
Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Socjologia
Technologia chemiczna
Teleinformatyka
Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Ekonomia i finanse
Informatyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki socjologiczne

Podwójny dyplomwięcej »
Abo Akademi University
Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny
Ecole Nationale Superieure des Mines de St-Etienne
ENSCI / Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle, Université de Limoges
Fachhochschule Münster (University of Applied Sciences)
Instituto Superior Tecnico (KIC InnoEnergy)
International Humanitarian Technical University
International Institute of Nuclear energy (I2EN)
Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu
Narodowy Uniwersytet Badawczo-Technologiczny MISIS
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska
Połtawski Narodowy Uniwersytet Techniczny
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. W. Stefanyka
RaVeN: Technische Universität Bergakademie Freiberg, Technická Univerzita v Košiciach
Shibaura Institute of Technology
Technische Universitat Bergakademie Freiberg
Technische Universität Clausthal (Clausthal University of Technology)
Télécom Paris
The Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaido University
Università di Bologna
Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. L. Ukrainki

Studia podyplomowewięcej »
Cloud and DevOps Academy Studia w języku angielskim
Solution Architecture Academy Studia w języku angielskim
Aerologia górnicza
Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych
Analiza danych – Data Science
Analiza i prognozowanie trendów (Trendwatching & Futures Studies)
Audyting i certyfikacja energetyczna budynków
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych
Biomateriały – materiały dla medycyny
Budowanie wizerunku pracodawcy (Employer Branding)
Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska
Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla nauczycieli)
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Cyberbezpieczeństwo w praktyce
Data storytelling - narracje wokół danych
Energetyka cieplna
Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem
Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Geofizyka stosowana
Geologia górnicza
Geotermia
Geozagrożenia
Górnictwo odkrywkowe
Górnictwo podziemne
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych
Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów
Informatyka i Zarządzanie-Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany [MBI – IODO]
Informatyka w szkole (studia dla nauczycieli)
Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne
Inżynieria jakości oprogramowania
Inżynieria oprogramowania
Kierownik Cyfrowej Transformacji (Digital Transformation Manager)
Koordynator i audytor dostępności
Marketing internetowy
Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)
Menedżer jakości
Menedżer nadzoru korporacyjnego
Metody statystycznej analizy danych
Metody wytwarzania oprogramowania
Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK)
Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych
Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej
Nowoczesna grafika komputerowa dla Nie-Informatyków
Nowoczesne koksownictwo
Nowoczesne sieci teleinformatyczne
Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów
Odnawialne zasoby i źródła energii
Podstawy analityki danych w biznesie
Programowanie aplikacji webowych
Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika (User Experience & Product Design)
Przedsiębiorczość technologiczna
Przemysłowe systemy sterowania
Rachunkowość
Rachunkowość menedżerska i controlling
Social Media & Content Marketing
Systemy baz danych
Systemy ERP
Systemy informacji geograficznej
Szacowanie nieruchomości
Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska
Technologia i przetwórstwo szkła
Technologie IT i procesy biznesowe
Transport i eksploatacja instalacji lądowych LNG
Uczenie maszynowe w analityce danych
Urządzenia transportu linowego – projektowanie, budowa i eksploatacja
Wady odlewów – diagnostyka, zapobieganie, naprawa
Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych
Wentylacja i klimatyzacja obiektów
Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna
Współczesne niskoemisyjne technologie energetyczne i źródła energii
Zarządzanie bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie organizacją IT (IT Business Management)
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami – kwalifikacje Project Managera
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie systemami logistycznymi
Zarządzanie talentami w branży technologicznej (Talent Management in Tech Companies)
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
Tech MBA Studia w języku angielskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Akademia Sieci Cisco
Modelowanie 3D z zastosowaniem pakietu SolidWorks
Napęd i sterowanie hydrostatyczne
Obróbka nachylona (3+2) w systemie Heidenhain
Obsługa systemu Heidenhain iTNC530
Profesjonalny druk 3D
Programowanie i obsługa systemu Heidenhain iTNC530
Programowanie Sterowników PLC i Paneli HMI firmy Siemens - poziom 1
QGIS dla pilotów BSL
Rentgen Otwartych Zasobów
Równość i równowaga w projektach badawczych
Technika proporcjonalna i serwotechnika w napędzie hydrostatycznym
Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń
Wybrane problemy aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Biura Karierwięcej »
Centrum Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AGH Cycling Team
AGH Fishing Team
AGH Motorsport
Akademicki Klub Grotołazów
Akademicki Klub Podwodny KRAB AGH
Akademicki Klub Żeglarski AGH
Akademicki Związek Pokera
Akademicki Związek Sportowy AGH Kraków
Akademickie Koło PCK
AZS AGH
BEST AGH Kraków
Biuletyn Informacyjny Studentów AGH
Centrum Mediów AGH
Chór i Orkiestra Smyczkowa „Con Fuoco” AGH
Doktorancki Klub Żeglarski
EESTEC AGH Kraków
Erasmus Student Network AGH
ESTIEM
IAESTE AGH Kraków
Just Bridge
Kajakowe Koło Sportowe
Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki „Hawiarska Koliba”
Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH
Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH
Orkiestra Reprezentacyjna AGH
Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego SAKWa
Sekcja Karate Kyokushin UOS „Sokół”
Society of Petroleum Engineers AGH
Studencki Klub Narciarski FIRN AGH
Studencki Klub Taneczny AGH
Studenckie Koła Naukowe
Studenckie Radio 1.7
Studio produkcji filmowych i telewizyjnych MINE AGH
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Akademikiwięcej »
Akropol
Alfa
Apollo
Arkadia
Babilon
Bonus
Bratek
Filutek
Hajduczek
Itaka
Kapitol
Maraton
Odyseja
Olimp
Omega
Promyk
Stokrotka
Straszny Dwór
Strumyk
Zaścianek

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Odlewnictwa
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Zarządzania
Losy zawodowe absolwentów AGH
studia stacjonarne II stopnia
rok ukończenia 2019

AGH Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Kraków, czerwiec 2020Więcej: Infogram


Krótko o AGH  

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni.

Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

O popularności AGH decyduje również długa i bogata tradycja - Akademia ma ponad 90 lat i w ciągu wszystkich tych lat doskonale kształciła kadry najpotrzebniejszych Polsce inżynierów.

AGH ma także jeszcze inne atuty:
  • doskonała lokalizacja na terenie najpiękniejszego polskiego miasta - Krakowa,
  • własny kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 tysiącom studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni,
  • nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę,
  • żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami,
  • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  • niepowtarzalna atmosfera studiowania.
Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a jej absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców.

AGH dysponuje 600 laboratoriami i 330 salami, wykładowymi różnej wielkości! To bardzo dobra baza do prowadzenia kształcenia i badań naukowych na poziomie światowym. Uczelnia ma do dyspozycji nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą.

Mapa

Wybrany film z YouTube

Wirtualny Dzień Otwarty
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności