Lublin, Polska

Politechnika Lubelska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finanse i rachunkowość
Marketing i komunikacja rynkowa
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria logistyki
Inżynieria multimediów
Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Inżynieria pojazdów
Inżynieria recyklingu
Inżynieria środowiska
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Robotyzacja procesów wytwórczych i stopień
Sztuczna inteligencja w biznesie
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji i stopień

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Innovation and EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
Software Development and Web ServicesStudia w języku angielskim
ArchitekturaStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Rachunkowość i controlling
Robotyzacja procesów wytwórczych i stopień
Transport
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie sieciami komputerowymi
Analiza danych
Diagnostyka i mechatronika samochodów
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki
Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Elektroenergetyka
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki
Podyplomowe studia menedżerskie
Podyplomowe studia nauczania techniki
Podyplomowe Studia Pedagogiczne
Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników
Technologie sieci odnawialnych
Telekomunikacja światłowodowa

MBAwięcej »
Master of Business Administration

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Podstaw Techniki
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni:
pollub.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności