Łódź, Polska

Politechnika Łódzka

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business StudiesStudia w języku angielskim
Aktuariat i analiza finansowa
Matematyka stosowana
Menedżer żywności i żywienia
Wzornictwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Advanced Biobased and Bioinspired MaterialsStudia w języku angielskim
ArchitectureStudia w języku angielskim
Biomedical Engineering and TechnologiesStudia w języku angielskim
Business, Society and TechnologyStudia w języku angielskim i francuskimStudia w języku angielskim i francuskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electronic and Telecommunication EngineeringStudia w języku angielskim
Industrial BiotechnologyStudia w języku angielskim
Information TechnologyStudia w języku angielskim
Mathematical Methods in Data AnalysisStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Modelling and Data ScienceStudia w języku angielskim
Textiles and Fashion IndustryStudia w języku angielskim
Analityka chemiczna
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka i sterowanie robotów
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Ekotechnologie i bioprocesy
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Informatyka stosowana
Informatyka w ochronie środowiska
Inżynieria bezpieczeństwa pracy
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i biochemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria ochrony środowiska
Inżynieria środowiska w budownictwie
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Logistyka
Marketing w przemyśle
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Papiernictwo i poligrafia
Planowanie przestrzenne
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienia człowieka
Transport
Włókiennictwo i przemysł mody
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Industrial DesignStudia w języku angielskim
Textile EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka i sterowanie robotów
Biogospodarka zrównoważona
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Chemia w kryminalistyce
Elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics)Studia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i biochemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria ochrony środowiska
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska w budownictwie
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Papiernictwo i poligrafia
Planowanie przestrzenne
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
Technologia chemiczna
Technologia kosmetyków
Technologia nowoczesnych materiałów funkcjonalnych
Technologia żywności i żywienia człowieka
Transport
Włókiennictwo
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie produkcją
Zrównoważone technologie energetyczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o zarządzaniu i jakości
Technologia żywności i żywienia

Studia podyplomowewięcej »
3D.MED - Technologie 3D w Medycynie
Architektura wnętrz
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
BIM –współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych.
Data Science
E-commerce in Textiles
Energetyka jądrowa i bezpieczeństwo radiacyjne
Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle
Grafika komputerowa i techniki multimedialne
Konstrukcja ubioru
Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym
Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w praktyce inżynierskiej
Nowe technologie w przemyśle lekkim. Transformacja do cyrkularnej gospodarki cyfrowej.
Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE
Nowoczesne procesy i metody w technologii papieru
Nowoczesne Żywienie i Zarządzanie w Gastronomii
Podejmowanie decyzji menedżerskich
Studium kosmetologii
Technologiczne i jakościowe aspekty produkcji cukru
Technologie napojów alkoholowych
Warsztat miejski. Nauka przez praktykę.
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi
Zarządzanie i systemy zarządzania jakością
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie projektami
Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności