Łódź, Polska

Politechnika Łódzka

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

Kryteria przyjęć:

» PŁ - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel. (48) 42 636 55 22 - informacja o numerach
fax: (48) 42 636 56 15

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business StudiesStudia w języku angielskim
Aktuariat i analiza finansowa
Matematyka stosowana
Menedżer żywności i żywienia
Wzornictwo
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Advanced Biobased and Bioinspired MaterialsStudia w języku angielskim
ArchitectureStudia w języku angielskim
Biomediacal Engineering and TechnologiesStudia w języku angielskim
Business and TechnologyStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electronic and Telecommunication EngineeringStudia w języku angielskim
Gestion et TechnologieStudia w języku angielskim i francuskimStudia w języku angielskim i francuskim
Industrial BiotechnologyStudia w języku angielskim
Information TechnologyStudia w języku angielskim
Mathematical Methods in Data AnalysisStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
Modelling and Data ScienceStudia w języku angielskim
Textiles and Fashion IndustryStudia w języku angielskim
Analityka chemiczna
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka i sterowanie robotów
Biogospodarka
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Informatyka stosowana
Informatyka w ochronie środowiska
Inżynieria bezpieczeństwa pracy
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i biochemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria ochrony środowiska
Inżynieria środowiska w budownictwie
Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Papiernictwo i poligrafia
Planowanie przestrzenne
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport
Włókiennictwo i przemysł modowy
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Business StudiesStudia w języku angielskim
Computer Science and Infrmation TechnologyStudia w języku angielskim
Energy Systems in the Built EnvironmentStudia w języku angielskim
Future MobilityStudia w języku angielskim
Human-Computer InteractionStudia w języku angielskim
Industrial BiotechnologyStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
NanotechnologyStudia w języku angielskim
Operations ManagementStudia w języku angielskim
Textile EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka i sterowanie robotów
Biogospodarka zrównoważona
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia budowlana
Chemia w kryminalistyce
Elektronika i telekomunikacja
Elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics)Studia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Industrial DesignStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i biochemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria ochrony środowiska
Inżynieria produkcji
Inżynieria środowiska w budownictwie
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia
Papiernictwo i poligrafia
Planowanie przestrzenne
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
Technologia chemiczna
Technologia kosmetyków
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport
Włókiennictwo
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o zarządzaniu i jakości
Technologia żywności i żywienia

Studia podyplomowewięcej »
3D.MED - Technologie 3D w Medycynie
Administracja systemami GNU/Linux
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
BIM –współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych.
Coaching i mentoring w biznesie
Data Science
E-commerce in Textiles
Grafika komputerowa i techniki multimedialne
Komercjalizacja technologii w praktyce
Konstrukcja ubioru
Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji
Menedżerskie studia podyplomowe
Nowe technologie w przemyśle lekkim. Transformacja do cyrkularnej gospodarki cyfrowej
Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE
Nowoczesne technologie w papiernictwie
Opakowania – projektowanie, technologia, zarządzanie
Projektowanie innowacyjnych produktów i usług
Studium kosmetologii
Technologia i jakość w przemyśle cukrowniczym
Technologie napojów alkoholowych
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi
Zarządzanie i systemy zarządzania jakością
Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami
Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej
Zarządzanie w spółkach komunalnych
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności