Poznań, Polska

Politechnika Poznańska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

Kryteria przyjęć:

» PP - kierunki wg matury

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
tel. 61 665 3548
61 665 3537
61 833 3881

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Sustainable Building EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Automatic Control and Robotics
Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Electronics and Telecommunications
Elektromobilność
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria farmaceutyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Lotnictwo
Matematyka w technice
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa pojazdów
Mechatronika
Technologia chemiczna
Technologia obiegu zamkniętego
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Automatic Control and RoboticsStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
ComputingStudia w języku angielskim
Engineering ManagementStudia w języku angielskim
LogisticsStudia w języku angielskim
Mechanical and Automotive EngineeringStudia w języku angielskim
Product Lifecycle EngineeringStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Electronics and Telecommunications
Elektroenergetyka
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka przemysłowa i odnawialna
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka w technice
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa pojazdów
Mechatronika
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska
Nauki chemiczne
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością
Hurtownie danych i analiza danych
Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0
Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria Pożarowa Budynków
Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu
Inżynieria wysokich napięć
Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Nowoczesne budownictwo kolejowe
Nowoczesne systemy transportu szynowego
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających
Organizacja i zarządzanie produkcją
Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów)
Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D
Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
Radiokomunikacja
Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Systemy baz danych
Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Inżynierii Zarządzania
Wydział Technologii Chemicznej
Strona www uczelni:
www.put.poznan.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności