Rzeszów, Polska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MatematykaStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość
Matematyka
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
Inżynieria lądowaStudia w języku angielskim
MechatronikaStudia w języku angielskim
Przemysł elektrotechnicznyStudia w języku angielskim
Chemical and Process EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Biotechnologia
Budownictwo
Elektromobilność
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Geodezja i planowanie przestrzenne
Informatyka
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria farmaceutyczna
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środków transportu
Inżynieria środowiska
Inżynieria w medycynie
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia chemiczna
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Finanse i rachunkowość
Informatyka
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego
Inżynieria środowiska
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia chemiczna
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka
Elektronika i elektrotechnika
Górnictwo i energetyka
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska

Studia podyplomowewięcej »
Audyt i certyfikacja energetyczna budynków
Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych
Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samochodowego
Farby i lakiery proszkowe - technologia wytwarzania, aplikacja, zastosowanie
Hydrotechnika
Inżynieria materiałów polimerowych
Kompozyty konstrukcyjne
Konstrukcja form wtryskowych trwa nabór
Konstrukcja tłoczników przemysłowych
Kwalifikacyjne studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli
Lotnicze silniki przepływowe
Matematyczne aspekty podejmowania decyzji ekonomicznych
Ochrona środowiska w zakładach przemysłowych i gminie
Podyplomowe studia menedżerskie
Product manager
Programowanie robotów przemysłowych
Project manager
Rachunkowość i finanse
Silniki lotnicze
Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
Technologie Internetowe
Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w sektorze gospodarki wodno-ściekowej
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie produkcją odchudzoną – Lean Manufacturing
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zintegrowane kształcenie kadr dla przemysłu lotniczego
Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Wydział Mechaniczno-Technologiczny
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej WoliStalowa Wola

Strona www uczelni:
w.prz.edu.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności