Warszawa, Polska

Politechnika Warszawska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Matematyka
Matematyka i analiza danych
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
ArchitectureStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Computer Science and Information SystemsStudia w języku angielskim
Electric and Hybrid Vehicles EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Mechatronics of Vehicles and Construction MachineryStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
TelecommunicationsStudia w języku angielskim
Automatyka i robotyka
Automatyka i Robotyka Stosowana
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Biotechnologia
Budownictwo
Cyberbezpieczeństwo
Elektromobilność
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Fotonika
Geodezja i kartografia
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka i Systemy Informacyjne
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria i analiza danych
Inżynieria internetu rzeczy
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Mechatronika
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Ochrona środowiska
Papiernictwo i poligrafia
Robotyka i automatyka
Technologia chemiczna
Telekomunikacja
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Aerospace EngineeringStudia w języku angielskim
ArchitectureStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Chemical and Process EngineeringStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Computer Science and Information SystemsStudia w języku angielskim
Data ScienceStudia w języku angielskim
Electrical EngineeringStudia w języku angielskim
Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Geodesy and CartographyStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanical EngineeringStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
PhotonicsStudia w języku angielskim
Power EngineeringStudia w języku angielskim
Robotics and Automatic ControlStudia w języku angielskim
TelecommunicationsStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Urban planningStudia w języku angielskim
Administracja
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka i Robotyka Stosowana
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Biogospodarka
Biotechnologia
Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego
Budownictwo
Cyberbezpieczeństwo
Elektromobilność
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Informatyka i Systemy Informacyjne
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria internetu rzeczy
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka
Matematyka i analiza danych
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Mechatronika
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Ochrona środowiska
Papiernictwo i poligrafia
Robotyka i automatyka
Technologia chemiczna
Telekomunikacja
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance
Akademia 3D – projektowanie i druk 3D
Akademia KAIZEN
Akademia zarządzania IT w administracji publicznej
Automatyka - PR PW
Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Budownictwie
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń
Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
Big Data. Analiza danych
Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Budownictwo energooszczędne. Certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków.
Budownictwo infrastrukturalne
Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
Controlling w zarządzaniu nieruchomościami
Data Science – algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
Developer No-Code
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia
Doradztwo Kariery w Praktyce
Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych
Eksploatacja i Utrzymanie Dróg
Energetyka jądrowa
Energetyka odnawialna dla biznesu. Inwestycje i rynek energii
ESG w budownictwie
Głębokie sieci neuronowe – zastosowania w mediach cyfrowych
Gospodarka przestrzenna w praktyce
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka przemysłowa - PR PW
Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja
Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji
Interdyscyplinarny BIM - studia międzywydziałowe
Interoperacyjność Systemu Kolei
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
Inżynieria gazownictwa
Inżynieria Medyczna
Inżynieria procesów biznesowych
Inżynieria produkcji w poligrafii
Inżynieria Spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)
Java EE – produkcja oprogramowania
Klimatyzacja i chłodnictwo
Mechatronika w kształceniu zawodowym - PR PW
Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości
Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS
Nowa mobilność
Nowoczesna energetyka odnawialna
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne
Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie - inżynierów
Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych
Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC
Przywództwo IT - od eksperta do lidera
Psychologia zarządzania projektami w budownictwie
Rachunkowość i podatki od podstaw
Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami
Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams
Systemy i Aplikacje Mobilne
Systemy informacji przestrzennej
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych
Technika świetlna użytkowa
Techniki i procesy membranowe
Technologia budowy dróg
Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa
Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych
Total Design Management
Transformacja Przemysłowa 4.0
Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe
Utrzymanie Obiektów Hydrotechnicznych
Uzbrojenie
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów
Wizualna analityka danych
Wycena nieruchomości
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym
Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia
Zarządzanie w budownictwie
Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość - PR PW
Zastosowania technologii chmurowych w rozwiązaniach opartych na danych i sztucznej inteligencji

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration
 (EMBA) Studia w języku angielskim
MBA Artificial Intelligence and Digital Transformation
MBA Artificial Intelligence, Finance and Transformation
MBA Cybersecurity Management
MBA Kaizen Industry 4.0
MBA Smart City

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Fizyki
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Mechatroniki
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Transportu
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Politechnika Warszawska - Filia w PłockuPłock
100-lecie PW100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej


Tradycja Politechniki Warszawskiej - największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce - sięga początków XIX wieku. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Politechnikę Warszawską - pierwszą polską uczelnię techniczną - powołano 15 listopada 1915 r. Wówczas studia w języku polskim prowadzono na wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej. Obecnie uczelnia na 32 kierunkach kształci ponad 34 tys. studentów.

Więcej »

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności