Wrocław, Polska

Politechnika Wrocławska

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied Computer ScienceStudia w języku angielskim
Electronic and Computer EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudia w języku angielskim
Medical InformaticsStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa
Biomechanika inżynierska
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia i analityka przemysłowa
Chemia i inżynieria materiałów
Cyberbezpieczeństwo
Elektromobilność
Elektronika
Elektronika i fotonika
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Geoenergetyka
Geoinformatyka
Geologia stosowana
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu
Gospodarka przestrzenna
Górnictwo i geologia
Informatyczne systemy automatyki
Informatyka algorytmiczna
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inteligentna elektronika
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria kwantowa
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych
Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych
Inżynieria surowców mineralnych
Inżynieria systemów
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka
Matematyka i analiza danych
Matematyka stosowana
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn energetycznych
Mechatronika
Odnawialne źródła energii
Optyka
Robotyka i automatyzacja procesów
Technologia chemiczna
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek lekarski

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied Computer ScienceStudia w języku angielskim
Applied MathematicsStudia w języku angielskim
ArchitectureStudia w języku angielskim
Automatics and RoboticsStudia w języku angielskim
Big Data AnalyticsStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Chemical Engineering and ProcessingStudia w języku angielskim
Chemical TechnologyStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Chemistry and Engineering of MaterialsStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Electrical TechnologyStudia w języku angielskim
ElectronicsStudia w języku angielskim
EnergeticsStudia w języku angielskim
Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Environmental Quality ManagementStudia w języku angielskim
Geodesy and CartographyStudia w języku angielskim
Informatyka technicznaStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudia w języku angielskim
Mining and GeologyStudia w języku angielskim
Sustainable Biomass and Bioproducts EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Automatyka i robotyka
Automatyka przemysłowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biomechanika inżynierska
Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Chemia i inżynieria materiałów
Cyberbezpieczeństwo
Elektroniczne systemy mechatroniki
Elektronika
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka jądrowa
Fizyka techniczna
Geodezja i kartografia
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu
Gospodarka przestrzenna
Górnictwo i geologia
Informatyczne systemy automatyki
Informatyka algorytmiczna
Informatyka stosowana
Informatyka techniczna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria kwantowa
Inżynieria systemów
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Matematyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn energetycznych
Mechatronika
Optyka
Robotyka i automatyzacja procesów
Sztuczna inteligencja
Technologia chemiczna
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Transport
Urban Mining – inżynier recyklingu
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zaufane systemy sztucznej inteligencji

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Architektura i urbanistyka
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria materiałowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska górnictwo i energetyka
Matematyka
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie sieciami komputerowymi
Android i iOS - nowoczesne aplikacje mobilne
Architektura krajobrazu
Architektura multimedialna. BIM + Wizualizacja + Mobilność
Architektura wnętrz
Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków
Energetyka jądrowa
Energetyka odnawialna
Gospodarka nieruchomościami
Mechatronika przemysłowa
Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych
Optometria
Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych
Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo
Systemy informacji geograficznej
Systemy sterowania w energetyce (PLC, DCS)
Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie
Techniki Oczyszczania Gazów Odlotowych
Technologia wód, ścieków i odpadów
Trakcja elektryczna – sterowanie ruchem kolejowym
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn
Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie projektami
Zarządzanie własnością intelektualną w biznesie

MBAwięcej »
Executive MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Wydział Elektryczny
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Wydział Mechaniczny
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Politechnika Wrocławska - Filia w Jeleniej GórzeJelenia Góra
Politechnika Wrocławska - Filia w LegnicyLegnica
Politechnika Wrocławska - Filia w WałbrzychuWałbrzych
Strona www uczelni:
pwr.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności