Bydgoszcz, Polska

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Typ uczelni: techniczne
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Finanse i rachunkowość
Bankowość i usługi finansowe
Finance and controlling (finanse i controlling)
Obsługa kadrowo-płacowa i rachunkowość mśp
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Komunikacja wizualna
Zarządzanie
Marketing w organizacji
Zarządzanie małą i średnią firmą
Zarządzanie w handlu i usługach
Zarządzanie w sporcie
Marketing w sporcie
Menedżer sportu

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Agrotronika
Analityka chemiczna i spożywcza
Analityka środowiska
Analityka żywności
Architektura
Architektura krajobrazu
Automatyka i elektronika
Automatyka i elektronika przemysłowa
Biotechnologia
Biotechnologia stosowana
Biotechnologia w produkcji zwierzęcej
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Elektrotechnika przemysłowa
Energetyka
Eksploatacja systemów energetycznych
Geodezja i kartografia
Informatyka stosowana
Data science
Programowanie aplikacji biznesowych
Technologie informacyjne
Inspekcja weterynaryjna
Inżynieria biomedyczna
Techniczny doradca medyczny
Teleinformatyka medyczna
Inżynieria farmaceutyczna
Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Konstrukcja maszyn i urządzeń
Maszyny robocze
Pojazdy szynowe
Samochody i ciągniki
Technika tworzyw polimerowych
Technologia maszyn
Mechatronika
Mechatronika w pojazdach samochodowych
Programowanie sterowników
Ochrona i zarządzanie środowiskiem
Rolnictwo
Technologia chemiczna
Chemia i technologia kosmetyków
Technologia procesów chemicznych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Inzynieria żywności
Żywienie człowieka z elementami dietetyki
Teleinformatyka
Sieci teleinformatyczne
Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy
Sieci i systemy internetu rzeczy
Transport
Inżynieria powypadkowa w transporcie
Inżynieria ruchu drogowego
Logistyka
Organizacja transportu
Transport drogowy
Wzornictwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Projektowanie usług logistycznych
Zarządzanie procesami produkcyjnymi
Zielarstwo i fitoterapia
Technologia roślinnych substancji bioaktywnych
Zastosowanie roślin leczniczych
Zoofizjoterapia
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AgricultureStudia w języku angielskim
Agrotechnics And AgribusinessStudia w języku angielskim
Diagnosis Of Crops And Plant ProtectionStudia w języku angielskim
Applied Computer ScienceStudia w języku angielskim
Digital Signal ProcessingStudia w języku angielskim
IT SystemsStudia w języku angielskim
ArchitectureStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Molecular DiagnosticsStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
DesignStudia w języku angielskim
MechatronicsStudia w języku angielskim
Mechatronika pojazdówStudia w języku angielskim
Mechatronika przemysłowaStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura wnętrz
Biotechnologia
Diagnostyka molekularna
Budownictwo
Budowa i eksploatacja autostrad (bea)
Budownictwo niskoenergetyczne (bn)
Drogi, ulice i lotniska (dul)
Konstrukcje budowlane i inżynierskie (kbi)
Mosty
Elektronika i telekomunikacja
Informatyczne systemy sterowania i zarządzania
Sieci teleinformatyczne (EiT)
Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
Elektrotechnika
Finanse i rachunkowość
Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu
Rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Geodezja i gospodarka nieruchomościami
Specjalność geomatyka
Specjalność gospodarka nieruchomościami
Informatyka stosowana
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Informatyka biomedyczna
Programowanie dronów
Systemy informatyczne
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria środowiska
Instalacje sanitarne i przemysłowe
Konwencjonalne i odnawialne źródła energii
Mechanika i budowa maszyn
Eksploatacja maszyn i pojazdów
Konstrukcja dronów
Konstrukcja maszyn i urządzeń
Maszyny i urządzenia rolnicze
Procesy, maszyny i systemy produkcyjne
Samochody i ciągniki
Technika tworzyw polimerowych
Mechatronika
Mechatronika pojazdów
Mechatronika przemysłowa
Rolnictwo
Agronomia i agrobiznes
Agrotechnika i agrobiznes
Diagnozowanie upraw i ochrona roślin
Kształtowanie środowiska
Technologia chemiczna
Analityka chemiczna i spożywcza (TC)
Biotechnologia przemysłowa
Inżynieria surowców odpadowych
Nowoczesne technologie materiałowe
Technologia procesów chemicznych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport
Inżynieria powypadkowa w transporcie
Inżynieria ruchu drogowego
Logistyka
Organizacja transportu
Transport drogowy
Wzornictwo
Zarządzanie
Nowoczesny marketing
Rachunkowość dla menedżerów
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie w gospodarce cyfrowej
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Systemy informatyczne w inżynierii produkcji
Zarządzanie recyklingiem
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria lądowa i transport
Inżynieria mechaniczna
Nauki chemiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali
Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin
Diagnozowanie stanu upraw rolnych
Gorzelnictwo
Inżynier jako skuteczny menedżer
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności
Menedżer logistyki z elementami bhp i prawa pracy
Prawo i zarządzanie o ochronie zdrowia
Przetwórstwo i recykling tworzyw sztucznych
Przywództwo w sporcie
Psychologia zwierząt towarzyszących
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
Zarządzanie gospodarką odpadami
Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej
Zarządzanie projektami dla inżynierów
Zarządzanie sektorem TSL
Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Sztuk Projektowych
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni:
pbs.edu.pl/pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności