Kraków, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Ekonomika agrobiznesu
Zarządzanie
Zarządzanie w agrobiznesie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AgricultureStudia w języku angielskim
Food Processing, Safety and QualityStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Bezpieczeństwo biosanitarne
Bioinżynieria produkcji pierwotnej
Ekonomika zrównoważonego rozwoju
Bioinformatyka i analiza danych
Analiza danych
Bioinformatyka
Bioinżynieria zwierząt
Biologia stosowana
Biotechnologia
Biotechnologia stosowana
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Etologia i psychologia zwierząt
Gastronomia i catering dietetyczny
Geodezja i kartografia
Geodezja rolna i wycena nieruchomości
Gospodarka przestrzenna
Rozwój regionalny
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria mechatroniczna
Mechatronika w systemach produkcyjnych
Systemy komputerowe w mechatronice
Inżynieria środowiska
Inżynieria wodna i sanitarna
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Biotechnologia środowiskowa
Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Rolnictwo
AgricultureStudia w języku angielskim
Agrobiologia
Agroekonomia
Doradztwo agrotechniczne
Sztuka ogrodowa
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Biotechnologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności
Żywienie człowieka
Transport i logistyka
Systemy informatyczne w logistyce
Transport specjalistyczny i spedycja
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria systemów produkcyjnych
Organizacja systemów produkcyjnych
Zootechnika
Hodowla i użytkowanie koni
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AgricultureStudia w języku angielskim
Business Economics/EconomyStudia w języku angielskim
Environmental and Plant BiotechnologyStudia w języku angielskim
Environmental Protection/AgroecologyStudia w języku angielskim
Food EngineeringStudia w języku angielskim
International Master of Horticultural ScienceStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej
Inżynieria surowców i bioproduktów
Towaroznawstwo i systemy jakości
Bioinżynieria zwierząt
Biologia stosowana
Biotechnologia
Analityka biotechnologiczna
Biotechnologia stosowana
Dietetyka
Ekonomia
Business EconomicsStudia w języku angielskim
Ekonomika gospodarki żywnościowej
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie
Etologia i psychologia zwierząt
Geodezja i kartografia
Geodezja rolna i wycena nieruchomości
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Geoinformacja
Rozwój regionalny i wycena nieruchomości
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Infrastruktura obszarów wiejskich
Inżynieria sanitarna
Inżynieria wodna i sanitarna
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Analityka środowiskowa
Zarządzanie środowiskiem
Leśnictwo
Biotechnologia i genetyka w leśnictwie
Geoinformatyka w leśnictwie
Leśnictwo na terenach zurbanizowanych
Ochrona ekosystemów leśnych
Zarządzanie zasobami leśnymi
Ochrona środowiska
Environment protectionStudia w języku angielskim
Monitoring ekologiczny środowiska
Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Odnawialne źródła energii
Systemy energetyczne w budynkach
Ogrodnictwo
Agroekologia i ochrona roślin
Bioinżynieria
Rośliny ozdobne
Rośliny warzywne
Sadownictwo i uprawa winorośli
Rolnictwo
AgricultureStudia w języku angielskim
Agrobiologia
Agroekonomia
Doradztwo agrotechniczne
Rolnictwo ekologiczne
Sztuka ogrodowa
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Inżynieria transportu i spedycja
Zarządzanie w logistyce
Winogrodnictwo i enologia
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria systemów produkcyjnych
Organizacja systemów produkcyjnych
Zootechnika
Bioengineering in Animal ScienceStudia w języku angielskim
Akwakultura i ochrona środowiska wodnego
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Nauki leśne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia Żywności i Żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
Dyplomowany enolog - Technologia Winiarska i Miodosytnicza
Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Florystyka
Integrowana produkcja rolnicza
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej
Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych
Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)
Pszczelarstwo
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja
Rolnictwo precyzyjne
Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych
Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej
Siedliskoznawstwo leśne
Studium ochrony przyrody im. Stefana Myczkowskiego
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Użytkowanie lasu i transport leśny
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

MBAwięcej »
MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet dla Młodzieży

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego

Organizacje studenckiewięcej »
AZS
Chór Agricola
Chór Uniwersytetu Rolniczego
Klub Akademicki Arka
Klub Buda
Koło Naukowe Architektury Krajobrazu
Koło Naukowe Biotechnologów "Helisa"
Koło Naukowe Ekonomistów
Koło Naukowe Geodetów
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej "Locus"
Koło Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej "Meander"
Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
Koło Naukowe Ogrodników
Koło Naukowe Rolników
Koło Naukowe Technologów Żywności
Koło Naukowe Zootechników i Bioinżynierów Zwierząt
Koło PCK i HDK
Miedzywydziałowe Koło Naukowe Cytogenetyków
Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów UR
Samorząd Studencki
Studencki Zespół Góralski SKALNI
Zespół Sygnalistów Myśliwskich HAGARD

Wydziały, jednostkiwięcej »
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Leśny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Technologii Żywności
Strona www uczelni:
urk.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności