Kraków, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia stosowana
Ekonomia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Bioinformatyka i analiza danych
Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia
Browarnictwo i słodownictwo
Dietetyka
Etologia i psychologia zwierząt
Gastronomia i catering dietetyczny
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria mechatroniczna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienia człowieka
Transport i logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Environmental and Plant BiotechnologyStudia w języku angielskim
International Master of Horticultural ScienceStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Biogospodarka
Bioinżynieria zwierząt
Biologia stosowana
Biotechnologia
Dietetyka
Ekonomia
Etologia i psychologia zwierząt
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Technologia żywności i żywienia człowieka
Transport i logistyka
Winogrodnictwo i enologia
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Nauki leśne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia Żywności i Żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
Dyplomowany enolog - Technologia Winiarska i Miodosytnicza
Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Florystyka
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Integrowana produkcja rolnicza
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
Ochrona przyrody im. Profesora Stefana Myczkowskiego
Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej
Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych
Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)
Pszczelarstwo
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja
Rolnictwo precyzyjne
Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych
Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej
Siedliskoznawstwo leśne
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Użytkowanie Lasu i Transport
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

MBAwięcej »
MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Leśny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Technologii Żywności
Strona www uczelni:
urk.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności