Lublin, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Equine Management and CareStudia w języku angielskim
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
Analityka weterynaryjna
Biologia
Diagnostyka ekoprzestępczości
Dietetyka
Ekonomia
Kryminalistyka w biogospodarce
Survival i animacja przyrodnicza
Turystyka i rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Animal Science and Dairy ProductionStudia w języku angielskim
Food Technology and Human NutritionStudia w języku angielskim
Global Management in Smart AgricultureStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Agrobiznes
Analityka środowiskowa i przemysłowa
Architektura krajobrazu
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Bioinformatyka w biogospodarce
Bioinżynieria
Biokosmetologia
Biotechnologia
Ekoenergetyka
Ekologia miasta
Enologia i cydrownictwo
Gastronomia i sztuka kulinarna
Geodezja i kartografia
Gospodarka obiegu zamkniętego
Gospodarka przestrzenna
Hipologia i jeździectwo
Informatyka przemysłowa
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Rolnictwo
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
Technika rolnicza i agrotronika
Technologia biosurowców i biomateriałów
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zielarstwo i fitoprodukty
Zielone technologie
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
AgricultureStudia w języku angielskim
Green Urban PlanningStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Plant Protection and Phytosanitary ControlStudia w języku angielskim
Agrobiznes
Agroleśnictwo
Analityka weterynaryjna
Animaloterapia
Architektura krajobrazu
Behawiorystyka zwierząt
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bioinżynieria
Biokosmetologia
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Doradztwo ogrodnicze
Doradztwo w obszarach wiejskich
Gospodarka przestrzenna
Hipologia i jeździectwo
Inżynieria przemysłu spożywczego
Inżynieria środowiska
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika rolnicza i agrotronika
Technologia żywności i żywienie człowieka
Transport i logistyka
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie w biobiznesie
Zielarstwo i fitoprodukty
Zielona urbanistyka
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności
Diagnostyka Molekularna
Genetyka Sądowa
Hortiterapia
Ocena oddziaływania i zarządzanie środowiskiem
Psychodietetyka
Rolnictwo ekologiczne
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie
Weterynaryjna diagnostyka obrazowa
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
Żywienie Człowieka i Dietetyka

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Agrobioinżynierii
Wydział Biologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Strona www uczelni:
up.lublin.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności