Poznań, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia stosowana
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Ekoenergetyka
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i inżynieria danych
Inżynieria hydrotechniczna
Inżynieria ochrony klimatu
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienia człowieka
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agri-Food Economics and TradeStudia w języku angielskim
AgronomyStudia w języku angielskim
Animal Production ManagementStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Environmental Engineering and ProtectionStudia w języku angielskim
Food Science and NutritionStudia w języku angielskim
ForestryStudia w języku angielskim
Geoinformation adn Spatial ManagementStudia w języku angielskim
Horticulture: Seed Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Wood ScienceStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Biologia stosowana
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i inżynieria danych
Inżynieria rolnicza
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienia człowieka
Zootechnika

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Nauki leśne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
Agrotronika
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie
Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych
Dietetyka i Planowanie Żywienia
Drewno i Tworzywa Drewopochodne w Budownictwie
Działalność rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół
Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny
Gospodarka odpadami organicznymi
Hodowla Lasu I
Hodowla Lasu II
Hortiterapia
Integracja Europejska – Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie
Komputerowo Zintegrowane Projektowanie Mebli
Miejskie Ogrodnictwo
Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej
Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi - zwierzęta, rośliny, produkty
Ochronna różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem
Podstawy Gospodarki Leśnej
Problemy Współczesnego Siedliskoznawstwa Leśnego
Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie
Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie
Urządzanie Lasu
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody
Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja

MBAwięcej »
MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomiczny
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Wydział Leśny i Technologii Drewna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Strona www uczelni:
puls.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności