Wrocław, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia
Biologia człowieka
Dietetyka
Ekonomia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BioeconomyStudia w języku angielskim
Adaptacje do zmian klimatu
Agroinżynieria
Architektura krajobrazu
Architektura zieleni we wnętrzach
Kształtowanie i ochrona krajobrazu
Bioinformatyka
Biotechnologia
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Geodezja i geoinformatyka
Geodezja i gospodarka nieruchomościami
Geodezja inżynieryjna
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria i gospodarka wodna
Śródlądowe drogi wodne
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i organizacja produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika
Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Food TechnologyStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Architektura zieleni we wnętrzach
Kształtowanie i ochrona krajobrazu
Bioinformatyka
Biostatystyka i programowanie bioinformatyczne
Techniki programistyczne w biologii molekularnej
Biologia
Techniki laboratoryjne w biologii
Biologia człowieka
Biotechnologia
Budownictwo
Dietetyka
Geodezja i kartografia
Geodezja inżynieryjna
Geodezja satelitarna
Geoinformatyka
Teledetekcja
Wycena nieruchomości
Gospodarka przestrzenna
Rynek nieruchomości
Zarządzanie przestrzenią
Inżynieria bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria środowiska
Gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii
Inżynieria wodna i melioracyjna
Techniki sanitarne
Ochrona środowiska
Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Odnawialne źródła energii
Ogrodnictwo
Produkcja organiczna
Rolnictwo
Agronomia
Agroturystyka
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i organizacja produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika
Bezpieczeństwo produkcji żywności
Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Biotechnologia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
AGRO-UNIA
Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności
Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo
Hodowla koni i jeździectwo
MYKO-Med Mykoterapia, uprawa i przetwarzanie grzybów jadalnych i leczniczych
Naukowe podstawy treningu koni
Nowoczesna produkcja owoców miękkich
Ogrodnictwo miejskie
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym
Psychodietetyka
Technologia piwowarstwa
Technologia winiarstwa
Wycena nieruchomości
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie ośrodkiem jeździeckim
Zioła i nutraceutyki
Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Turystyczny przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok"
Akademicki Związek Sportowy – Klub Uczelniany
Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Interdyscyplinarne SKN Biomedyków
QueerUP
Samorząd Studencki
SKN "AnthraX"
SKN „Alkmeon”
SKN „OrgChem”
SKN Analiz Rynkowych
SKN Antropologów „JUVENIS”
SKN Architektury Krajobrazu
SKN Bioinformatyków
SKN Biologów Roślin „Mlecz”
SKN BIOSUS
SKN Biotechnologii Weterynaryjnej „Refectio"
SKN Biotechnologów
SKN Chirurgii Weterynaryjnej „Lancet”
SKN Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich i Towarzyszących „Artemis”
SKN Entomologów „Skorek”
SKN EZA
SKN FRUCTUS
SKN Gallus
SKN Genetyków i Hodowców Roślin
SKN Geodetów
SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska
SKN Hodowców Małych Przeżuwaczy i Zwierząt Futerkowych „FutrOwce”
SKN Hydrologów i Hydrotechników
SKN Ichtiopatologów "Skrzydlica"
SKN Inżynierii Bezpieczeństwa „Bezpiecznik”
SKN Inżynierii Rolniczej
SKN Kuchni Molekularnej
SKN Medycyny Zwierząt Dziko Żyjących „Hubert”
SKN Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”
SKN Medyków Roślin „Armillaria”
SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron”
SKN Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”
SKN Ogrodników
SKN Planowania Przestrzennego „Puzzle
SKN Pszczelarzy „APIS”
SKN Q Jakości Żywności
SKN Sadowników GALA
SKN Szczegółowej Uprawy Roślin „Koniczynka”
SKN Technologii Fermentacji i Zbóż
SKN Technologii Węglowodanów
SKN Technologów Gastronomii „Zmiksowani”
SKN Teriologów
SKN Termodynamiczni
SKN Wspornik
SKN Zoologów i Ekologów
SKN Żywienia Zwierząt
SKN Żywienie Człowieka
Support Team For Exchange Programs "STEP UP"
Zrzeszenie Studentów Weterynarii przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności