Wrocław, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Typ uczelni: rolnicze
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia
Biologia człowieka
Ekonomia
Żywienie człowieka i dietetyka

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BioeconomyStudia w języku angielskim
Adaptacje do zmiany klimatu
Agroinżynieria
Architektura krajobrazu
Bioinformatyka
Biotechnologia
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia i organizacja gastronomii
Technologia żywności i żywienia człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Veterinary MedicineStudia w języku angielskim
Weterynaria

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Food TechnologyStudia w języku angielskim
Architektura krajobrazu
Bioinformatyka
Biologia
Biologia człowieka
Biotechnologia
Budownictwo
Geodezja i kartografia
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia żywności i żywienia człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika
Żywienie człowieka i dietetyka

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Inżynieria lądowa, geodezja i transport
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Nauki biologiczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo

Studia podyplomowewięcej »
AGRO-UNIA
Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności
Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo
Hodowla koni i jeździectwo
Naukowe podstawy treningu koni
Nowoczesna produkcja owoców miękkich
Ogrodnictwo miejskie
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
Psychodietetyka
Technologia piwowarstwa
Technologia winiarstwa
Wycena nieruchomości
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie ośrodkiem jeździeckim
Zioła i nutraceutyki
Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Klub Tańca „Up”
Akademicki Klub Turystyczny przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok"
Akademicki Związek Sportowy – Klub Uczelniany
Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
QueerUP
Samorząd Studencki
SKN na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt
SKN na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności
SKN na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
SKN na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
SKN na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym
Studencki Klub Honorowych Dawców „Pijafka” UPWr
Support Team For Exchange Programs "STEP UP"
Zrzeszenie Studentów Weterynarii przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności