Köln, Niemcy

HSD Hochschule Döpfer

Typ uczelni: uczelnie zawodowe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologiaStudia w języku niemieckim
Angewandte TherapiewissenschaftenStudia w języku niemieckimStudia dualne
MedizinpädagogikStudia w języku niemieckim
Physician AssistanceStudia w języku niemieckim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologiaStudia w języku niemieckim
GesundheitspädagogikStudia w języku niemieckim
MedizinpädagogikStudia w języku niemieckim
Pädagogik für GesundheitsberufeStudia w języku niemieckim

Inne ośrodki
HSD Hochschule DöpferRegensburg
Strona www uczelni:
www.hs-doepfer.de

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności