Bielefeld, Niemcy

Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel

Typ uczelni: uczelnie akademickie (z doktoratem)
Status: niepubliczne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
DiakoniemanagementStudia w języku niemieckim

Strona www uczelni:
www.kiho-wb.de

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności