Gdańsk, Polska

Uniwersytet Gdański

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
American StudiesStudia w języku angielskim
Criminology and Criminal JusticeStudia w języku angielskim
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja bezpieczeństwa publicznego
Administracja finansów i biznesu
Administracja gospodarcza
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
Akwakultura – biznes i technologia
Archeologia
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo globalne
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bioinformatyka
Biologia
Biologia medyczna
Diagnostyka biochemiczno-meolekularna
Neurobiologia
Biotechnologia
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia biomedyczna
Chemia kosmetyków
Chemia żywności
Dyplomacja
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Analityk gospodarczy
Audytor przedsiębiorstw
Biznes elektroniczny
Ekonomika transportu i logistyka
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Teoria przedsiębiorstw
Etnofilologia kaszubska
Etnologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Edytorska
Nauczycielska
Publicystyczno-dziennikarska
Filologia romańska (z drugim językiem romańskim)
Filologia rosyjska
Specjalność literacko-kulturowa
Translatoryka i język biznesu
Filozofia
Kulturowo-estetyczna
Społeczno-etyczna
Teoretyczna
Finanse i rachunkowość
Financial AnalystStudia w języku angielskim
Fizyk medyczna
Fizyka
Genetyka i biologia eksperymentalna
Geografia
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Historia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Edukacja regionalna
Historia w przestrzeni medialnej
Nauczycielska
Historia sztuki
Hydrografia morska
Iberystyka
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Logopedia
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
International BusinessStudia w języku angielskim
Biznes międzynarodowy
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Marketing międzynarodowy
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowy transport i handel morski
Projekty w biznesie międzynarodowym
MISHIS - Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Niemcoznawstwo
Integracja europejska
Specjalność biznesowo-turystyczna
Specjalność historyczno-filologiczna
Oceanografia
Ochrona środowiska
Ochrona zasobów przyrodniczych
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną
Pedagogika resocjalizacyjna
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Praca socjalna
Produkcja form audiowizualnych
Religioznawstwo
Rosjoznawstwo
Specjalność biznesowo-gospodarcza
Specjalność medioznawcza
Sinologia
Skandynawistyka
Slawistyka
Socjologia
Antropologia i socjologia kultury
Socjologia życia publicznego
Studia bałkańskie
Studia wschodnie
Język rosyjski z językiem białoruskim
Język rosyjski z językiem chińskim
Język rosyjski z językiem japońskim
Język rosyjski z językiem litewskim
Język rosyjski z językiem łotewskim
Język rosyjski z językiem ukraińskim
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Wiedza o teatrze
Zarządzanie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Specjalność menedżerska
Specjalność sceniczno-menedżerska
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biznes chemiczny

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju
Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu
Psychologia rodziny
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznych
Psychologia sportu

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
American StudiesStudia w języku angielskim
Cultural CommunicationStudia w języku angielskim
Quantum Information TechnologyStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja bezpieczeństwa publicznego
Administracja finansów i biznesu
Administracja gospodarcza
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
Archeologia
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia medyczna
Biotechnologia
Biznes chemiczny
Biznes i technologia ekologiczna
Chemia
Analityka i diagnostyka chemiczna
Chemia biomedyczna
Chemia kosmetyków
Chemia żywności
Zaawansowana analityka chemiczna
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Fotografia medialna i reklamowa
Reklama i public relations
Ekonomia
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
E-commerce
Ekonomika transportu i logistyka
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Ścieżka studiów w ramach modułów specjalnościowych
Etnologia
Filologia angielska
Nauczycielska
Przetwarzanie języka naturalnego
Translatoryczna
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Edytorska
Media i PR
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Nauczycielska
Filologia romańska i iberystyka
Filologia rosyjska
Język-kultur-media
Przekład-komunikacja-kultura
Filozofia
Kulturowo-estetyczna
Społeczno-etyczna
Teoretyczna
Finanse i rachunkowość
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Fizyk medyczna
Fizyka
Geografia fizyczna z geoinformacją
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Gospodarka przestrzenna
Historia
Nauczycielska
Współczesne muzeum
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Logopedia
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
International BusinessStudia w języku angielskim
Biznes międzynarodowy
Ekonomia Unii Europejskiej
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowy transport i handel morski
Modelowanie matematyczne i analiza danych
Niemcoznawstwo
Komunikacja międzykulturowa
Medioznawstwo
Oceanografia
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika specjalna
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń
Rehabilitacja i wsparcie w dorosłości z terapią zajęciową
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
Podatki i doradztwo podatkowe
Politologia
Praca socjalna
Prawo w administracji i gospodarce
Skandynawistyka
Slawistyka
Socjologia
Analiza społeczna i przetwarzanie danych
Animacja kultury
Problemy runku pracy
Problemy społeczne
Sociology of Everyday Life
Socjologia miasta
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technology
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Zarządzanie
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Podwójny dyplomwięcej »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Studia podyplomowewięcej »
Biznes międzynarodowy Studia w języku angielskim
PS przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim Studia w języku angielskim
SP Start for Ph.D. in Social Sciences Studia w języku angielskim
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" [międzywydziałowe]
PS Gerontologopedyczne
PS Logopedyczne
PS Menedżerskie
PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości
PS Polonistyczne - Nauczyciel Języka Polskiego
SP Analiza Danych - Big Data
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
SP Design w przestrzeni społecznej [międzyuczelniane]
SP Diagnostyka psychologiczna
SP Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka
SP Dyplomacja współczesna
SP Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością
SP Emisji i Higieny Głosu
SP Event Manager
SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach
SP Gedanistyki
SP GIS - System Informacji Geograficznej
SP Handel Zagraniczny
SP Historii
SP Historii sztuki
SP Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji
SP Italianistyczne
SP Komercjalizacja nieruchomości [we współpracy z firmą JLL]
SP Legislacja administracyjna
SP Logopedia medialna
SP Marketing Międzynarodowy
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa
SP Menedżer w instytucjach kultury
SP Metodologia badań w naukach prawnych
SP Nauczanie języka kaszubskiego
SP Nauczanie języka polskiego jako obcego
SP Neurologopedyczne
SP Niderlandzkie
SP Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH
SP Ochrona danych osobowych
SP Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego
SP Oligofrenologopedyczne
SP Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym
SP Organizacja Pomocy Społecznej
SP Pedagogiczne
SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
SP Podatki i prawo podatkowe
SP Podstaw Informatyki
SP Postępowanie administracyjne
SP Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich
SP Prawa pracy
SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
SP Prawo cywilne
SP Prawo dla mediatorów
SP Prawo medyczne
SP Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej
SP Prawo Spółek
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych
SP Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego
SP Psychologia Kliniczna
SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach
SP Psychologia Sportu
SP Psychologia Transportu
SP Psychotraumatologia
SP Rachunkowości i Podatków
SP Rachunkowość ACCA
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny
SP Reklama i Marketing Medialny
SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna
SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych
SP Skandynawistyczne
SP Socjoterapia i praca z grupą
SP Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych
SP Surdologopedyczne
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
SP Tłumaczenia ustne
SP Translatoryka - przekład literatury popularnej
SP Translatoryka - przekład specjalistyczny
SP Translatoryka – przekład literacki
SP Translatoryka – przekład medyczny
SP Transport i Logistyka
SP Ubezpieczenia Społeczne [międzywydziałowe]
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej
SP Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych
SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych
SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem
SP Wczesnej Interwencji Logopedycznej
SP Wiedza o Oriencie
SP Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej
SP Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej
SP Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej [międzywydziałowe]
SP Wycena Nieruchomości
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa
SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji
SP Zamówienia Publiczne
SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej +
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL]
SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
SP Zarządzanie procesami w biznesie
SP Zarządzanie Projektami
SP Zarządzanie Projektami IT

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Amber and Solidarity: Gdańsk Summer School Studia w języku angielskim
Diploma in Accounting and Business Studia w języku angielskim
Apache Spark
Co znaczą rysunki dziecięce
Ichtiologia morza
Język niemiecki
Komunikacja bez przemocy Część I
Komunikacja bez przemocy Część II
Kultura i Język Kaszubów
Kurs "Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych"
Kurs dokształcający Economics and Business
Kurs dokształcający z języka portugalskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny wychowawca kolonijny
Media w edukacji przez sztukę
Metody analizy danych
Metody i narzędzia w psychologii pracy
MMPI-2 w diagnostyce psychologii pracy
Muzyka i ruch dla przedszkolaka
Podanie o przyjęcie na kurs Psychologia pracy - diagnostyka i orzecznictwo
Podanie o przyjęcie na szkolenie "Metody i narzędzia w psychologii pracy"
Podanie o przyjęcie na szkolenie MMPI-2 w diagnostyce psychologii prac
Polish language courses – Offer for foreigners in English
Programowanie w R
Przedmaturalne kursy humanistyczne
Psychologia pracy – diagnostyka i orzecznictwo
Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców
Szkolenie informatyczne CISCO
Szkolenie informatyczne ECDL
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej
Szkoła Mentor dla stypendysty (SMS)
Szkoły Prawa Obcego
Tworzenie i odbiór tekstu naukowego
Warsztaty Oceanograficzne - biotopy bentosowe strefy przybrzeżnej i głębokowodnej Morza Bałtyckiego
Курсы польского языка – Предложение для иностранцев

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”
Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”
Doktoranckie Koło Naukowe BIO-MEDIA
Doradztwa podatkowego "Publicanus"
ESN UG Gdańsk
Europejskie Forum Integracji
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Experior
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Historii Prawa "Sapere Aude"
Historyczno Prawne
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD UG
Klub Debat „ARS BENE DICENDI”
KN Brevi manu
KN Robomaniacs
KNEPO Business Club
Koło Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej
Koło Nauk Psychologicznych ANIMA
Koło Naukowe "Kuźnia"
Koło Naukowe „Between The Lines”
Koło Naukowe „Konsylium”
Koło Naukowe Badaczy Kultury Instytutu Historii Sztuki UG
Koło Naukowe BIO-MED
Koło Naukowe Biznesu Chemicznego
Koło naukowe CDN
Koło Naukowe Dziennikarstwo Internetowe i Social Media
Koło Naukowe Econometrics
Koło Naukowe Efektywnych Rozwiązań Rynkowych 'EFERR'
Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu
Koło Naukowe Filmoznawców UG
Koło Naukowe Finansów Behawioralnych "Cash flow"
Koło Naukowe Finansów i Bankowości HOSSA
Koło Naukowe Finansów i Controllingu KNAFiC
Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych
Koło Naukowe Fizyków
Koło Naukowe Fizyków Medycznych Siwert
Koło Naukowe Handlu Zagranicznego "HaZet"
Koło Naukowe Informatyki L!der
Koło Naukowe Innovative Ways Group
Koło Naukowe Językoznawców Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Koło Naukowe Katedry Inwestycji "Inwestor"
Koło Naukowe Katedry Marketingu "Market"
Koło Naukowe Kolor
Koło Naukowe Laboratorium Przekładu
Koło Naukowe LBO Private Equity
Koło Naukowe Matematyków UG
Koło Naukowe Metod Ilościowych
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Publicznego
Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP
Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Rachunkowości
Koło Naukowe Religioznawców
Koło Naukowe Route 66
Koło Naukowe Rynku Transportowego i Marketingu
Koło Naukowe Sinologii
Koło Naukowe Studentów Archeologii UG
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej "Refectum"
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej “PORTA”
Koło Naukowe Systemów Informatycznych "e-xpert"
Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA
Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych SYMULTANA
Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Środowiskiem QualiTEAM UG
Koło Teoretyków Literatury UG
Koło Translatorskie Studentów Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego
Koło Turystyczne
Kryminalistyki Modus Operandi
Kryminologii
Kultura na Prawo
Literaturoznawcze Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych
Mediacji Expiatio
Międzynarodowego Prawa Handlowego
Międzywydziałowe Koło Naukowe Energetyki Uniwersytetu Gdańskiego
Międzywydziałowe Koło Naukowe Neptun TV
Młodzi Dydaktycy
Morskie Koło Naukowe
Naukowe Koło Chemików
Naukowe Koło Doktorantów Historii UG
Naukowe Koło Historyków UG
Naukowe Koło Logistyki
Naukowe Koło Logopedów UG
Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich
Ochrony Praw Konsumenta
Ochrony Praw Zwierząt "Omnia Fera"
Polityki Prawa
Postępowania Cywilnego
Praktyki Prawa
Prawa Administracyjnego
Prawa Cywilnego
Prawa Europejskiego i Porównawczego
Prawa Finansowego
Prawa Handlowego
Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Prawa Karnego
Prawa Konstytucyjnego
Prawa Medycznego
Prawa Międzynarodowego
Prawa Morskiego
Prawa Pracy UG "Labor omnia vincit"
Prawa Sportowego
Prawa Ubezpieczeń
Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
Radio MORS
Samorząd studentów
SKN Iberystyka
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
Studencki Klub Biznesu
Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo" ("EDEN")
Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow”
Studenckie Koło Naukowe Antropologów "Arcana"
Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG
Studenckie Koło Naukowe Biochemiczne
Studenckie Koło Naukowe Botaniczne "Zioło"
Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne
Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin "Littorella"
Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"
Studenckie Koło Naukowe Entomologii
Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG
Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych
Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus"
Studenckie Koło Naukowe Genetyczne
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Studenckie Koło Naukowe Geologów UG
Studenckie Koło Naukowe GIS "Gisoteka"
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Wód
Studenckie Koło Naukowe Inspiar
Studenckie Koło Naukowe Klub Dyskusyjny „Po Prostu”
Studenckie Koło Naukowe Molekuła
Studenckie Koło Naukowe MOZAIKA
Studenckie Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej
Studenckie Koło Naukowe Oceanografów
Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne "Kos"
Studenckie Koło Naukowe Strateg
Studenckie Koło Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego „Aoryst”
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Turystyczne Koło Naukowe "Świat bez granic"
Young Business Entrepreneurs

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 10
Dom Studencki nr 11
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5
Dom Studencki nr 6
Dom Studencki nr 7
Dom Studencki nr 9

Wydziały, jednostkiwięcej »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca akademicką tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 30000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury "Alternator", treningi w ramach 25 sekcji sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Czy wiesz, że:

Absolwenci UG zmieniają świat!

Są wśród nich znani naukowcy (m.in. Maciej Żylicz), ekonomiści (np. profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka ), pisarze (np. Stefan Chwin, Paweł Huelle), sportowcy (m.in. Monika Pyrek), reżyserzy (Krzysztof Babicki, Maciej Dejczer), dziennikarze (Tomasz Wołek), a także politycy, ministrowie oraz premierzy - obecny Donald Tusk i były - Jan Krzysztof Bielecki. Absolwentka UG Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem uczelni.
Uniwersytet Gdański to także uczelnia prezydentów RP: Aleksander Kwaśniewski był studentem UG, świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński przez wiele lat był pracownikiem naukowym UG, a prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa UG i doradcą JM Rektora UG ds. globalizacji.

Kadra akademicka UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie i zdobywa prestiżowe nagrody.

Na przykład prof. Grzegorz Węgrzyn jest odkrywcą leku na rzadką chorobę genetyczną Sanfilippo, prof. Ryszard Horodecki - laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie informatyki kwantowej.

Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu wśród uczelni wyższych najlepiej przygotowujących Studentów do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną w latach 2008-2010 - według obiektywnego rankingu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na Uniwersytecie Gdańskim propagowana jest idea przedsiębiorczości. Uniwersytecka drużyna SIFE (Students In Free Enterprise) przez dziesięć lat z rzędu zdobywa mistrzostwo Polski w międzynarodowym konkursie SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości, reprezentując Polskę w finałach światowych SIFE World Cup.

Studenci UG prowadzą uczelniane zespoły, gazety, teatry
(w tym jedyny w Trójmieście teatr Maybe Theatre Company, wystawiający na profesjonalnych scenach spektakle w języku angielskim) oraz internetowe Megaotwarte Radio Studenckie - MORS.

Akademickie drużyny sportowe AZS UG należą do najlepszych w Polsce. AZS UG jest na 4. miejscu w kategorii uniwersytetów w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Uczelnia przystosowana jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Wśród absolwentów UG jest Paweł Urbański, niewidomy student, który w specjalnej, zorganizowanej przez uczelnię wyprawie alpinistyczno-szkoleniowej, zdobył najwyższy szczyt na półkuli południowej i obu Ameryk - Aconcagua.

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności