Katowice, Polska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Architektura informacji
Arteterapia
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Doradztwo filozoficzne i coaching
Doradztwo polityczne i publiczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filozofia
Fizyka
Geofizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Indywidualne studia międzyobszarowe
Indywidualne studia nauczycielskie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Kognitywistyka
Komunikacja cyfrowa
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Logopedia
Matematyka
Mediteranistyka
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
Międzynarodowe studia polskie
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Sztuka pisania
Turystyka historyczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Materials Science and EngineeringStudia w języku angielskim
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geologia stosowana
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria zagrożeń środowiskowych
Mechatronika
Mikro i nanotechnologia
Technologia chemiczna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
InformatykaStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Creative Management in New MediaStudia w języku angielskim
International Business Law and ArbitrationStudia w języku angielskim
Administracja
Administrowanie środowiskiem
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Doradztwo filozoficzne i coaching
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Fizyka techniczna
Geofizyka
Geografia
Geologia
Geologia stosowana
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Kognitywistyka
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Matematyka
Mechatronika
Międzynarodowe studia polskie
Mikro i nanotechnologia
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Politologia
Polityki miejskie i doradztwo publiczne
Praca socjalna
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Środkowoeuropejskie studia historyczne
Turystyka
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Historia
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Psychologia
Sztuki filmowe i teatralne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
Optometria
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka w szkole ponadpodstawowej”
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna
Podyplomowe studia Teologii Duchowości
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych
Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA
Studia podyplomowe Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego
Studia podyplomowe logopedii i medialnej emisji głosu. Specjalność: NEUROLOGOPEDIA
Studia podyplomowe Prawo w ochronie zdrowia
Studia podyplomowe Psychologia Zachowań Społecznych
Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

MBAwięcej »
Executive MBA
International Executive MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Filia w CieszynieCieszyn

Strona www uczelni:
us.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności