Katowice, Polska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
Architektura informacji
Arteterapia
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Doradztwo filozoficzne i coaching
Doradztwo polityczne i publiczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Kognitywistyka
Komunikacja cyfrowa
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Lingwistyka stosowana
Logopedia
Matematyka
Mediteranistyka
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
Międzynarodowe studia polskie
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Sztuka pisania
Turystyka historyczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Materials Science and EngineeringStudia w języku angielskim
Fizyka medyczna
Geologia stosowana
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria zagrożeń środowiskowych
Mechatronika
Technologia chemiczna

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Teologia
Teologia pastoralna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Creative Management in New MediaStudia w języku angielskim
International Business Law and ArbitrationStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
Administracja
Administrowanie środowiskiem
Aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Doradztwo filozoficzne i coaching
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia słowiańska
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia
Geologia
Geologia stosowana
Historia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Logopedia
Matematyka
Mechatronika
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
Międzynarodowe studia polskie
Mikro i nanotechnologia
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Politologia
Polityka miejska i doradztwo publiczne
Praca socjalna
Przedsiębiorczość
Reżyseria
Socjologia
Środkowoeuropejskie studia historyczne
Turystyka
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Psychologia
Sztuki filmowe i teatralne
Sztuki muzyczne
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Studia podyplomowewięcej »
CYBER SCIENCE. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, Blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów)
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (Edycja 2022)
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (Edycja 2023)
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Arteterapia
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dla Nauczycieli
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli do nauczania informatyki
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (Edycja 2023)
Kwalifikacyjne studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej – KATOWICE
Kwalifikacyjne studia podyplomowe: Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Studia Doskonalące Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne – „Informatyka w szkole ponadpodstawowej”
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne do Nauczania Drugiego Przedmiotu – Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych
Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania
Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Studia podyplomowe Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny
Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia Podyplomowe Historii Sztuki
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Optometria
Studia podyplomowe Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego
Studia podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
Studia podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla nauczycieli przedmiotu
Studia podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych
Studia podyplomowe prawa gospodarczego i handlowego
Studia Podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych
Studia podyplomowe Prawo w ochronie zdrowia
Studia podyplomowe Psychologia Zachowań Społecznych
Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
Studia Podyplomowe Teologii Pastoralnej
Studia podyplomowe Wiodące innowacje i zmiana
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Studia podyplomowe Zarządzanie Marką – Zarządzanie Marką Pracodawcy – Zarządzanie Marką Osobistą

MBAwięcej »
Executive MBA
International Executive MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Filia w CieszynieCieszyn

Strona www uczelni:
us.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności