Łódź, Polska

Uniwersytet Łódzki

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
Digital Communication and Social Media for ManagementStudia w języku angielskim
EconomyStudia w języku angielskim
International and Political StudiesStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Management and FinanceStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka biznesu
Analityka chemiczna
Analiza danych
Archeologia
Automatyzacja procesów biznesowych - BPA
Bankowość i finanse cyfrowe
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia kryminalistyczna
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
Biotechnologia
Chemia
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
Dziennikarstwo międzynarodowe
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
E-Historia
EkoMiasto
Ekonomia
Ekonomia i analityka danych
Etnologia i antropologia kulturowa
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska z językiem angielskim
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i biznes międzynarodowy
Finanse i inwestycje
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geoinformacja
Geomonitoring
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informacja w środowisku cyfrowym
Informatyka
Informatyka ekonomiczna
Inwestycje i nieruchomości
Kulturoznawstwo
Lingwistyka dla biznesu
Logistyka
Logopedia z audiologią
Marketing
Matematyka
Międzynarodowe studia kulturowe
Mikrobiologia
Nowe media i kultura cyfrowa
Ochrona środowiska
Okcydentalistyka
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Produkcja teatralna i organizacja widowisk
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Rachunkowość
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia polskie z językiem angielskim
Studia polsko-niemieckie (prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Ratyzbonie)
Turystyka i rekreacja
Twórcze pisanie
Wojskoznawstwo
Wychowanie fizyczne i zdrowotne
Zarządzanie
Zarządzanie miastem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analiza danych
Chemia materiałów i nanotechnologia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Leśnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business and Digital AnalyticsStudia w języku angielskim
Business ManagementStudia w języku angielskim
EconomyStudia w języku angielskim
Environmental ManagementStudia w języku angielskim
International and Political StudiesStudia w języku angielskim
Master’s Degree in Women’s and Gender Studies (GEMMA)Studia w języku angielskim
Administracja
Analityka chemiczna
Analiza danych
Archeologia
Bankowość i finanse cyfrowe
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Chemia materiałów i nanotechnologia
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
E-Historia
Ekonomia
Ekonomia i analityka danych
Etnologia i antropologia kulturowa
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i biznes międzynarodowy
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geoinformacja
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informatologia z biznesowym językiem angielskim
Informatyka
Inwestycje i nieruchomości
Kultura i sztuka współczesna
Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
Logistyka w biznesie
Logistyka w gospodarce
Logopedia
Matematyka
Media audiowizualne i kultura cyfrowa
Międzynarodowe studia kulturowe
Mikrobiologia
Nauczanie chemii
Ochrona środowiska
Pedagogika
Planowanie i organizacja przestrzeni
Politologia
Praca socjalna
Prawo podatkowe i rachunkowość
Prawo zatrudnienia – kadry i płace
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Rynek finansowy – doradztwo inwestycyjne
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Translatoryka
Turystyka zrównoważona
Wojskoznawstwo
Wychowanie fizyczne i zdrowotne
Zarządzanie
Zarządzanie biznesem – studia dla nieekonomistów
Zarządzanie w administracji publicznej

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Finanse i rachunkowość Studia w języku angielskim
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej e-learning
Akademia Technologii Sieciowych
Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych
Akademia zarządzania
Analityk AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Analityk GIS
Analiza Danych i Data Mining
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Audyt i charakterystyka energetyczna budynków
Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie
Coaching i mentoring organizacyjny
E-commerce
Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych
Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli
Fintech
Human Resources z elementami prawa pracy
Informatyka
Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej
Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
Kadry i płace
Logopedia medialna z logopedią ogólną
Mediacje w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej
Mediacje w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej
Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów
Nauczanie historii
Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej poza Polską - studia doskonalące wiedzę i umiejętności
Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Neurologopedia
Nowoczesne nauczanie w humanistyce
Ochrona danych osobowych
Organizacja i zarządzanie eventami
Podatki w biznesie
Prawna obsługa przedsiębiorców
Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce
Prawo egzekucji sądowej
Prawo karne skarbowe
Prawo podatkowe
Prawo rodzinne z elementami psychologii
Prawo samorządu terytorialnego
Prawo spółek
Prawo zamówień publicznych
Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki
Przygotowanie pedagogiczne
Psychiatria i psychologia sądowa
Psychologia w biznesie
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość i zarządzanie finansowe
Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
Rachunkowość zarządcza/controlling
Rehabilitacja zaburzeń głosu
Rzeczoznawstwo uzbrojenia
Skuteczny kierownik sektora publicznego
Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii dla sędziów
Szkoła prawa francuskiego
Tłumaczenia specjalistyczne
Transport, spedycja i logistyka
Uważność w edukacji, rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży
Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie dostępnością w praktyce
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie przez uważność
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym
Zwinne zarządzanie w świecie VUCA

MBAwięcej »
Polsko-Amerykański Program Studiów MBA
Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Uniwersytet Łódzki - Filia w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
Strona www uczelni:
www.uni.lodz.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności