Łódź, Polska

Uniwersytet Łódzki

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
International and Political StudiesStudia w języku angielskim
International MarketingStudia w języku angielskim
Management and FinanceStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka biznesu
Analityka chemiczna
Analiza danych
Archeologia
Automatyzacja procesów biznesowych BPA
Bankowość i finanse cyfrowe
Bezpieczeństwo narodowe
Biologia
Biologia kryminalistyczna
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
Biotechnologia
Chemia
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Chemia materiałów i nanotechnologia
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo międzynarodowe
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
E-Historia
EkoMiasto
Ekonometria i analityka danych
Ekonomia
Etnologia i antropologia kulturowa
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska z językiem angielskim
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i biznes międzynarodowy
Finanse i inwestycje
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geografia
Geoinformacja
Geomonitoring
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informacja w środowisku cyfrowym
Informatyka
Informatyka ekonomiczna
Inwestycje i nieruchomości
Kulturoznawstwo
Lingwistyka dla biznesu
Logistyka
Logopedia z audiologią
Marketing
Matematyka
Międzynarodowe studia kulturowe
Mikrobiologia
Nowe media i kultura cyfrowa
Ochrona środowiska
Okcydentalistyka
Pedagogika
Pedagogika sportu
Politologia
Polityka społeczna
Praca socjalna
Produkcja teatralna i organizacja widowisk
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Rachunkowość
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia polskie z językiem angielskim
Studia polsko-niemieckie
Turystyka i rekreacja
Twórcze pisanie
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie miastem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Analiza danych
Gospodarka przestrzenna
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
Economics and International BusinessStudia w języku angielskim
International and Political StudiesStudia w języku angielskim
Media Arts CulturesStudia w języku angielskim
Administracja
Analityka chemiczna
Analityka gospodarcza
Analiza danych
Archeologia
Bankowość i finanse cyfrowe
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
E-Historia
Ekonomia
Etnologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i biznes międzynarodowy
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Genetyka
Geografia
Geografia - studia nauczycielskie
Geoinformacja
Gospodarka przestrzenna
Historia
Historia sztuki
Informatologia z biznesowym językiem angielskim
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inwestycje i nieruchomości
Kulturoznawstwo
Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
Logistyka w biznesie
Logistyka w gospodarce
Logopedia
Matematyka
Międzynarodowe studia kulturowe
Mikrobiologia
Nauczanie chemii
Ochrona środowiska
Pedagogika
Planowanie i organizacja przestrzeni
Politologia
Praca socjalna
Prawo ochrony danych osobowych
Prawo ochrony zdrowia
Prawo podatkowe i rachunkowość
Prawo zatrudnienia – kadry i płace
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Translatoryka
Turystyka i rekreacja
Wojskoznawstwo
Zarządzanie
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie w administracji publicznej

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Ekonomia i finanse
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Postgraduate Studies in Finance and Accounting Studia w języku angielskim
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej e-learning
Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych
Akademia Technologii Sieciowych
Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych
Akademia zarządzania
Analiza Danych i Data Mining
Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® - level)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Asystent rodziny
Audyt i kontrola wewnętrzna
Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce
Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
CBRN security manager
Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie
Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej
E-commerce
Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych
Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli
Informatyka
Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej
Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
Kadry i płace
Logopedia medialna z logopedią ogólną
Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej
Mediacje w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej
Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy
Nauczanie historii
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Neurologopedia
Nowoczesne nauczanie w humanistyce
Ochrona danych osobowych
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Podatki w biznesie
Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Prawna obsługa przedsiębiorców
Prawne aspekty kontroli państwa
Prawo egzekucji sądowej
Prawo karne skarbowe
Prawo podatkowe
Prawo podatkowe e-learning
Prawo pracy dla menedżerów
Prawo rodzinne z elementami psychologii
Prawo samorządu terytorialnego
Prawo spółek
Prawo zamówień publicznych
Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - chemia
Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji
Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki
Przygotowanie pedagogiczne
Psychiatria i i psychologia sądowa
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość i zarządzanie finansowe
Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
Rachunkowość zarządcza / controlling
Regulacje i polityka energetyczna
Rehabilitacja zaburzeń głosu
Rzeczoznawstwo uzbrojenia
Skuteczny kierownik sektora publicznego
Skuteczny pracownik sektora publicznego
Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii dla sędziów
Szkoła prawa francuskiego
Tłumaczenia specjalistyczne
Transport, spedycja i logistyka
Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie apteką
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie przez uważność
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy
Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym
Zwinne zarządzanie w świecie VUCA

MBAwięcej »
Polsko-Amerykański Program Studiów MBA
Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Wychowaniu
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Uniwersytet Łódzki - Filia w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
Strona www uczelni:
www.uni.lodz.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności