Opole, Polska

Uniwersytet Opolski

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GermanistikStudia w języku niemieckim
English in Public CommunicationStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
Global StudiesStudia w języku angielskim
Media CulturesStudia w języku angielskim i polskimStudia w języku angielskim i polskim
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia medyczna
Bohemistyka antropologiczno-kulturowa
Chemia
Coaching filozoficzny
Design i komunikacja społeczna
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edytorstwo
Ekonomia
Filologia polska
Filologia romańska od podstaw
Finanse i rachunkowość
Game Studies
Geografia i geoinformacja
Historia
Historia i teraźniejszość 40+
Humanistyka cyfrowa
Język angielski w turystyce
Język biznesu
Język polski od podstaw z językiem niemieckim
Kosmetologia
Lingwistyka stosowana
Logistyka
Logopedia z językiem polskim jako obcym
Matematyka
Muzykologia
Obsługa biznesu
Optyka okularowa z elementami optometrii
Orientalistyka chrześcijańska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Public relations
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia nauczycielskie – fizyka i matematyka
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Agroekologia
Biotechnologia
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Farmacja
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GermanistikStudia w języku niemieckim
Digital CulturesStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
English Philology – Teacher Training ProgrammeStudia w języku angielskim
Global StudiesStudia w języku angielskim
Liberal ArtsStudia w języku angielskim
Political ScienceStudia w języku angielskim i francuskimStudia w języku angielskim i francuskim
SociologyStudia w języku angielskim
Langue française, institutions européennes et relations internationalesStudia w języku francuskim
Administracja
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Biotechnologia medyczna
Chemia
Dietetyka
Doradztwo filozoficzne z mentoringiem
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Filologia polska
Finanse i rachunkowość
Historia
Informatyka
Inżynieria środowiska
Kosmetologia
Logistyka
Logopedia
Matematyka
Ochrona środowiska
Optometria
Paleobiologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo
Praca socjalna
Public relations
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Teologia kanoniczna
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Historia
Informatyka
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki medyczne
Nauki o polityce i administracji
Nauki o zdrowiu
Nauki prawne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji
Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej
Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji
Piwowarstwo
Psychogerontologia
Studia teologiczno-katechetyczne
Studia wychowanie do życia w rodzinie

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Wydział Sztuki
Wydział Teologiczny
Strona www uczelni:
uni.opole.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności