Poznań, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Central European and Balkan StudiesStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
English Linguistics: Theories, Interfaces, TechnologiesStudia w języku angielskim
English Studis: Literature and CultureStudia w języku angielskim
European Legal StudiesStudia w języku angielskim
Global communicationStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Liberal Arts and ScienceStudia w języku angielskim
Administracja
Akustyka
Archeologia
Astronomia
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Biofizyka
Bioinformatyka
Biologia
Biologia i zdrowie człowieka
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna z projektowaniem leków
Dialog i doradztwo społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Etnolingwistyka
Etnologia
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia angielska
Filologia angielsko-celtycka
Filologia angielsko-chińska
Filologia arabska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia koreańska
Filologia polska
Filologia polska jako obca
Filologia portugalska
Filologia skandynawska
Filologia włoska
Filologia wschodniosłowiańska
Filologie regionów
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia
Geologia
Gospodarka i ekonomia w dziejach
Gospodarka przestrzenna
Groznawstwo
Hebraistyka
Historia
Historia sztuki
Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Japonistyka
Językoznawstwo i zarządzanie informacją
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo
Liberal Arts and Science
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
Muzykologia
Nauczanie biologii i przyrody
Nauczanie matematyki i informatyki
Ochrona środowiska
Optyka okularowa i optometria
Pedagogika
Politologia
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Praca socjalna
Prawo europejskie
Reżyseria dźwięku
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niderlandystyczne
Studia slawistyczne
Studia śródziemnomorskie
Turkologia
Turystyka i rekreacja
Wiedza o teatrze
Wschodoznawstwo
Zarządzanie i prawo w biznesie
Zarządzanie państwem
Zarządzanie środowiskiem
Zintegrowane planowanie rozwoju
Zmiany klimatu Ziemi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Chemia aplikacyjna
Geodezja i kartografia
Geoinformacja
Geologia
Gospodarka przestrzenna
Hydrologia, meteorologia i klimatologia
Informatyka
Informatyka kwantowa
Technologie komputerowe

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia
Teologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied LinguisticsStudia w języku angielskim
BiotechnologyStudia w języku angielskim
Central Europe in the International PerspectiveStudia w języku angielskim
ChemistryStudia w języku angielskim
Cultural StudiesStudia w języku angielskim
Environmental ProtectionStudia w języku angielskim
EthnologyStudia w języku angielskim
Geohazards and Climate ChangeStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
Language and Communication in HealthcareStudia w języku angielskim
Language, Mind, TechnologyStudia w języku angielskim
Mediterranean StudiesStudia w języku angielskim
PhysicsStudia w języku angielskim
State ManagementStudia w języku angielskim
Administracja
Akustyka
Analityka produktów spożywczych
Analiza i przetwarzanie danych
Aplikacje internetu rzeczy
Archeologia
Archeometria
Astronomia
Bałkanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Bioinformatyka
Biologia
Biologia i zdrowie człowieka
Biotechnologia
Chemia
Chemia dla inżynierów
Chemia materiałowa
Dialog i doradztwo społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Etnolingwistyka
Etnologia
Filmoznawstwo i kultura mediów
Filologia angielska
Filologia arabska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia koreańska
Filologia polska
Filologia polska jako obca
Filologia rumuńska
Filologia skandynawska
Filologia włoska
Filologia wschodniosłowiańska
Filologie regionów
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia
Geoinformacja
Geologia
Geoslawistyka
Gospodarka
Gospodarka przestrzenna
Hebraistyka
Historia
Historia i polityka współczesna – interdyscyplinarne studia nauczycielskie
Historia sztuki
Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Informatyka
Japonistyka
Język niemiecki i komunikacja w biznesie
Językoznawstwo i zarządzanie informacją
Kartografia i geomatyka
Kierunek prawno-ekonomiczny
Kognitywistyka
Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
Kultura klasyczna
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Literatura powszechna
Matematyka
Media interaktywne i widowiska
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
Muzykologia
Nauczanie biologii i przyrody
Nauczanie matematyki i informatyki
Neurobiologia
Nowe media w komunikacji
Ochrona środowiska
Optometria
Pedagogika
Polacy i Niemcy w Europie
Politologia
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Praca socjalna
Prawo europejskie
Produkcja audiowizualna
Sinologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia niderlandystyczne
Studia śródziemnomorskie
Sztuka pisania
Tłumaczenia konferencyjne polsko-angielskie
Tłumaczenia kreatywne i specjalistyczne
Tłumaczenia pisemne i multimedialne
Turkologia
Turystyka i rekreacja
Wschodoznawstwo
Zaawansowane badania socjologiczne
Zarządzanie i prawo w biznesie
Zarządzanie środowiskiem

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Archeologia
Astronomia
Filozofia
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o sztuce
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki teologiczne
Pedagogika
Psychologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Analityka chemiczna
Analiza behawioralna i wykrywanie kłamstwa
Bezpieczeństwo i obronność
Chemia dla nauczycieli
Chemia produktów kosmetycznych
Coaching
Digital marketing
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edytorstwo
Fizyka dla nauczycieli
Geoinformacja
Geologia w praktyce i administracji
Humanistyka cyfrowa
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym
Katecheza przedszkolna
Komunikacja marketingowa i public relations
Kształcenie nauczycieli języka angielskiego
Kształcenie nauczycieli języków wschodniosłowiańskich
Kształcenie tłumaczy języka rosyjskiego
Kształcenie tłumaczy specjalistycznych
Kwalifikacyjne z matematyki
Logopedia
Mediacje
Metodyka i metodologia pracy socjalnej
Monitoring środowiska przyrodniczego
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia
Planowanie i zarządzanie w energetyce
Poprawna polszczyzna dla tłumaczy, weryfikatorów i postedytorów
Prawo pracy
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
Prosty język w instytucjach publicznych
Przetwarzanie danych - big data
Służba zagraniczna i międzynarodowa
Surdologopedia
Teologia
Teologiczno-katechetyczne
Współczesna biblioteka naukowa - organizacja, funkcjonowanie, usługi
Zamówienia publiczne
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie zasobami ludzkimi

MBAwięcej »
MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Anglistyki
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Wydział Archeologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Historii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Neofilologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Wydział Socjologii
Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Teologiczny

Inne ośrodki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Collegium Polonicum w SłubicachSłubice
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Kultury Europejskiej w GnieźnieGniezno
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Nadnotecki Instytut UAM w PilePiła
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w KaliszuKalisz
Strona www uczelni:
amu.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności